Socker förkortar livet

Av: 

Karin Persson

Hälsa

– i varje fall för rundmaskar

När forskare tillsatte en liten mängd socker i rundmaskars föda förkortades deras livslängd med 20 procent.

– Man kan på goda grunder misstänka att samma signalsystem påverkas också hos oss människor, säger en av forskarna bakom studien.

Rundmasken ser inte mycket ut för världen, men den är viktig. Bland annat kan den lära oss mycket om diabetes – trots att den inte kan få diabetes själv.

Tack vare grundläggande likheter i insulinets signalsystem hos rundmaskar och människor är rundmaskar tacksamma som modellorganismer vid forskning kring sockrets påverkan på våra kroppar.

Människor tros påverkas på samma sätt

När forskare vid San Francisco lade till en liten mängd socker i rundmaskars föda upptäckte de att maskarnas normala livslängd förkortades med 20 procent. Orsaken tros vara att det insulinpåslag som sockret startade blockerade andra livsförlängande molekylära processer.

Forskarna planerar nu vidare studier på möss och i förlängningen kanske också på människor eftersom de antar att samma signalsystem påverkas hos däggdjur, inklusive oss människor.

Studien har publicerats i tidskriften Cell Metabolism.

ANNONS EXTERN LÄNK

Gör en hälsokontroll och få koll på hur din kropp mår - välj ditt test här.

Werlabs

Publisert: