Här finns farliga gifterna i hemmet

Hormonstörande och cancerframkallande kemikalier kan finnas i våra vanligaste prylar i hemmet.

När Kemikalieinspektionen gjorde stickprov hittade de farliga ämnen i 82 av 160 plastprodukter.

Så skyddar du dig från gifterna.

Så skyddar du dig

Det här gör kemikalierna med oss

Här fanns gifterna