Fetthormon kan öka kvinnors fruktsamhet

Kan hjälpa de som haft ätstörningar

Stockholm

För kvinnor som idrottar hårt eller lider av ätstörningar är menstruationen ofta ett minne blott. Nu visar amerikanska forskare att fetthormonet leptin kanske kan ge mycket smala kvinnor fruktsamheten åter.

Ökar fruktsamheten. Den nya behandlingen kan ge hopp åt kvinnor som lidit av ätstörningar.
Ökar fruktsamheten. Den nya behandlingen kan ge hopp åt kvinnor som lidit av ätstörningar.

När en kvinnas lager av underhudsfett är nere på ett minimum gäller det för kroppen att ta tillvara alla resurser för egen del. Därför upphör ofta magra eller extremt fysiskt aktiva kvinnor att menstruera. Problemen med utebliven eller väldigt oregelbunden mens kan vara svåra att komma tillrätta med även sedan kvinnans energibalans blivit normal.

Flera hormoner styr en kvinnas menstruationscykel, men det verkar som att leptin är centralt för att processen över huvud taget ska komma igång, enligt en studie som publiceras i senaste numret av medicintidskriften the New England Journal of Medicine.

Lurade kroppen

Leptin produceras i kroppsfettet, utsöndras i blodbanan och berättar för hjärnan exakt hur mycket lagrad energi som finns att tillgå. Hormonet har hittills varit mest intressant i olika studier om fetma och övervikt.

Forskarna ville veta om det gick att lura kroppens uppfattning om fettlagrets storlek genom att tillföra leptin utifrån. Fjorton tävlingsaktiva idrottare ingick i studien. De hade inte haft mens på drygt fem år när studien inleddes och de hade ungefär 40 procent mindre kroppsfett än en normalkvinna.

Åtta av idrottskvinnorna fick leptin två gånger dagligen i en dos som motsvarade en kvinnas normala leptinutsöndring och övriga kvinnor användes som jämförelseobjekt.

Efter tre månader hade kvinnorna i testgruppen återfått fullt normalt fungerande äggstockar och halterna av viktiga reproduktiva hormoner hade ökat i deras blod. Dessutom hade, som en bonus, kvinnornas bentäthet ökat. I kontrollgruppen hade kvinnornas värden däremot inte förändrats.

Fertilitetsproblem

Forskarna ska nu gå vidare med att göra större studier på fler infertila kvinnor under en längre tid för att bland annat komma fram till vilken leptindos som är bäst, och om behandlingen kan ge biverkningar.

– Detta skulle kunna vara ytterst betydelsefullt för patienter med anorexia nervosa, tävlande idrottare med skört skelett och, sist men inte minst, för alla de uppskattningsvis 30 procenten kvinnor vars fertilitetsproblem beror på att hypotalamus inte fungerar normalt, säger forskaren Christos Mantzoros vid Harvard Medical School i en kommentar till studien.

Hypotalamus är den del i hjärnan som tillsammans med hypofysen styr kvinnans menstruationscykel.

Sara Rosén/TT

Publisert: