”Varför inte ge bort ägg till någon som längtar efter barn?”

Hon hade alla odds emot sig.
Veronica var cellgiftsbehandlad och kunde inte få barn. Hon skulle inte hinna fram i äggdonationskön innan hon blev för gammal.
Då klev vännen Petra in som donator.

Cellgiftsbehandlingen gjorde Veronica steril – vännen Petra ställde upp som äggdonator

Veronica vet i dag att hennes ägg försvann med cellgifterna.