Ta en Treo – mot cancer

HÄLSA

Ny studie: 5 års behandling med acetylsalicylsyra minskar risken att dö i cancer

Fem års behandling med acetylsalicylsyra (ASA) i låg dos minskar risken att dö i flera vanliga cancerformer, som tumörer i hjärna, lungor, bukspottskörtel och prostata, enligt nya rön. Nyttan med behandlingen överväger riskerna för blödningar, skriver forskare i The Lancet efter att ha granskat data från flera vetenskapliga studier.

De anser att förebyggande ASA-behandling skulle vara mer kostnadseffektiv än exempelvis mammografi och rutinmässiga PSA-prov.

För några veckor sedan presenterades en studie som visade att ASA skyddar mot tjocktarmscancer. Enligt resultaten som presenteras nu, baserade på resultat från drygt 25 500 personer, minskar ASA risken att dö i prostatacancer med 10 procent över en 20-årsperiod. Skyddseffekten syntes tidigare för cancer i matstrupen, bukspottskörteln, hjärnan och lungorna.

Smärtstillande

ASA är ett av världens mest använda läkemedel. Det har smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande egenskaper och tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Eftersom ASA minskar blodets förmåga att levra sig används läkemedlet i dag för att motverka hjärtinfarkt och stroke hos personer som löper hög risk att drabbas.

Nackdelarna med ASA är att läkemedlen irriterar magslemhinnan och kan orsaka magsår. Dessutom kan ASA dölja tecken på en infektion.

TT