Färre röker men fler får lungcancer

HÄLSA

Speglar till viss del rökvanorna för några årtionden sedan

Trots att rökningen minskar fortsätter antalet fall av lungcancer att öka, visar en undersökning i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Sedan mitten av 1990-talet har antalet fall ökat med 41 procent.

Till viss del återspeglar antalet fall rökvanorna för några årtionden sedan, då lungcancer ofta utvecklas först efter flera årtionden av intensivt rökande. Men docent Gunnar Wagenius, överläkare på Akademiska sjukhusets cancerklinik i Uppsala, är ändå förvånad, med tanke på att rökningen bland män sjunkit ända sedan 1970-talet samtidigt som lungcancerfallen slutat sjunka och till och med börjat stiga i antal igen.

– Det talar för att det finns någon eller några nytillkomna faktorer vid sidan av rökningen som bromsat denna nedgång. Vilka dessa faktorer kan vara är än så länge mycket gåtfullt, säger han till Upsala Nya Tidning.

Mest bland kvinnor

Allra mest har lungcancern ökat bland kvinnor, som en följd av förändrade rökvanor.

I studien har forskarna analyserat statistik från det regionala registret för lungcancer, som startades 1995. Då upptäcktes 598 fall i de sju landstingen i sjukvårdsregionen, mot 845 förra året.

Studien redovisas vid onsdagens medicinska riksstämma i Göteborg.

TT