11 cancersymtom du ska kolla upp – direkt

Om du misstänker cancer är viktigt att kolla upp symtomet – direkt. Men coronapandemin har gjort att många väntat med att söka vård.

”Det är mycket mer allvarligt att få cancer än att bli smittad av covid-19”
Symtomen du ska hålla koll på – cancerformerna det kan vara
Läkaren: Cancern som kan avancera väldigt snabbt