Ditt barn riskerar övervikt – av dålig sömn

Ny jättestudie visar dolda orsaker till att barn blir sjuka

Kopplingen mellan sömn och övervikt blir allt mer erkänd av forskare världen över.

Nu har en ny stor studie publicerats som visar på tydliga kopplingar mellan hur småbarn sover och hur deras vikt blir senare i livet.

Studien är en av de största i sitt slag och resultaten är skrämmande.

Studien, som presenterades i septembernumret av specialisttidningen Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, visar att barn under fyra år som sover mindre än tio timmar per natt löper dubbelt så hög risk att bli överviktiga eller feta fem år senare.

Studiens resultat anses som mycket trovärdigt då det är en av de största studier som gjorts i ämnet i västvärlden: Över 1900 barn under tretton år studerades av forskarna under en femårsperiod.

Barn är extra känsliga

I studien konstaterades att det verkar finnas en "kritisk tid" för barn och ungdomar, när ordentligt med nattsömn är avgörande för framtida problem med vikt.

Forskarna konstaterade också att det är just nattsömnen som är viktig – att sova middags är inte en fullgod ersättning för nattsömn enligt studien.

– För lite sömn i början av livet ger stora konsekvenser för överviktsrelaterade problem senare i livet. Otillräcklig nattsömn bland spädbarn och barn i förskoleåldern kan vara en stor riskfaktor för att drabbas av fetma senare i livet, sa forskaren Janice F. Bell på University of Washington i en kommentar till studien.

Samma resultat – världen över

Det här är inte den första forskningen som visar på en tydlig koppling mellan viktökning och brist på sömn.

En studie på 400 barn i Texas, som publicerades i tidskriften Psychology Today nyligen, visade att feta barn sover mindre än normalviktiga barn. För varje timme mindre sömn per natt, ökade risken för fetma med 80 procent, skrev forskarna.

Enligt den studien påverkade antalet sovtimmar per natt också hur aktiva barnen var dagtid – något som förstås spelar stor roll för om de riskerar att drabbas av övervikt. För varje förlorad timme sömn under natten minskade den fysisk aktiviteten dagtid med 3 procent.

Även en stor japansk studie som publicerades i år visade en stark koppling mellan sena läggdags timmar och fetma. I den studien deltog nästan 8000 barn.

Många negativa effekter

Enligt amerikanska Sleep Foundation, en av världens ledande center för forskning kring sömn, kan brist på sömn också leda till en massa andra problem för barn. Bland annat riskerar de att få lägre IQ, beteendestörningar, koncentrationssvårigheter som gör att de kommer efter i skolan, problem med inlärning och humörsvängningar.

Fakta: Så mycket sömn behöver barnet

1 månad 15,5 timmar. Varav 8,5 på natten och 7 på dagen

3 månader 15 timmar. Varav 10 på natten och 5 på dagen

6 månader 14 timmar. Varav 11 på natten och 3 på dagen

9 månader 14 timmar. Varav 11 på natten och 3 på dagen

12 månader 13,5 timmar. Varav 11 på natten och 2,5 på dagen

18 månader 13 timmar. Varav 11 på natten och 2 på dagen

2 år 13 timmar. Varav 11 på natten och 2 på dagen

3 år 12 timmar. Varav 10,5 på natten och 1,5 på dagen

(Källa: Babycenter.com)

Publisert: