Tv-tittande lika dåligt för hälsan som rökning

HÄLSA

TV:n är ett allvarligt hot mot folkhälsan.

Helt i klass med rökning och fet mat.

Därför bör tv-hallåorna i SVT varna tittarna för de hälsorisker tv-tittaren utsätter sig för. Det menar Folkhälsoinstitutet, skriver Svenska Dagbladet.

Förslaget presenteras av Folkhälsoinstitutets forskningsledare Liselotte Schäfer Elinder och diskuteras nu av regeringens experter.

Varningsmeddelandena är en del i bekämpningen av det växande problemet med fetma.

Jovan Radomir, tv-hallåa i SVT är inte främmande för idén.

- Det är klart att vi känner ett visst ansvar. Men man måste verkligen få bekräftat att allt för mycket tv-tittande är skadligt, säger Radomir till Svenska Dagbladet.

Andreas Johansson