Röntgen ökar risk för cancer

Hälsa

Strålningen upp till fyra gånger högre än nödvändigt

Patienter som blir röntgade utsätts ofta för högre strålningsdoser än nödvändigt. Ibland används mer än fyra gånger högre styrka än som behövs.

Det leder till ökad risk för cancer, speciellt för patientgrupper som upprepade gånger röntgas, enligt experter.

De flesta svenskar har någon gång genomgått en röntgenundersökning. Men svenska sjukhus använder en högre dos av strålarna än som behövs för att få en duglig bild inifrån kroppen. Det visar en undersökning från statens strålskyddsinstitut, SSI.

I genomsnitt är en fjärdedel av den strålning som används vid svenska sjukhus överflödig. I vissa fall används upp till fyra gånger för hög dos.

– Det är en komplicerad process att fastställa hur mycket strålning som behövs, det är individuellt från patient till patient. Stress och dålig kompetens hos personalen kan bidra till att man använder för mycket strålning, säger Wolfram Leitz, röntgenexpert på SSI, till atonbladet.se.

Ökad cancerrisk

Fortfarande är strålmängden en bra bit under de tillåtna värdena, och det innebär ingen omedelbar fara att genomgå en röntgenbehandling. Det är mindre risk att få cancer från en röntgenundersökning än att drabbas på grund av naturliga orsaker.

– Men att utsättas för den här typen av strålning innebär ändå en ökad risk för cancer. Fyrdubblar man strålningen fyrdubblas cancerrisken, säger Leif Svenson, sjukhusfysiker på Karolinska universitetssjukhuset, till aftonbladet.se.

Allra högst strålningsdos är det i så kallad datortomografi-röntgen, som ger ett bättre resultat är vanlig röntgen. Cancerpatienter genomgår ofta sådana undersökningar flera gånger under sin behandling, för att avgöra om sjukdomen spridits i kroppen.

Ingen fara för personalen

– Nyttan av undersökningarna är betydligt större än riskerna, men det är klart att det inte är bra om de här patienterna utsätts för onödigt mycket röntgenstrålning, säger Leif Svensson.

Inom vården arbetar speciella röntgenläkare och sköterskor med att göra undersökningar. Men de är extremt sällan med under själva strålningen. Dessutom genomgår de regelbundna kontroller för att avgöra om de utsatts för strålning.

– Det finns inget som tyder på att röntgenstrålningen innebär någon reell fara för personalen, säger Leif Svensson.

Läs mer:

Karin Thurfjell

ANNONS EXTERN LÄNK

Så vet du om du är i hormonell obalans - läs expertens råd här.

Wellness

Publisert:

Aftonbladet

/

Hälsa