Antalet cancerfall accelererar

Magsjukdomar

Lungcancer skördar flest liv

Antalet svenskar som drabbas av cancer ökar. Ökningstakten tycks dessutom accelerera, konstaterar Cancerfonden i en ny rapport.

En förklaring är att befolkningen blir allt äldre. Men även om man tar hänsyn till detta, så blir cancerfallen allt fler. Framför allt hos kvinnor, där den åldersstandardiserade ökningstakten är 1,1 procent per år den senaste tio åren, jämfört med 0,3 procent för män.

Bland de cancerformer som ökar är hudcancer, lungcancer, prostatacancer, bröstcancer och tjocktarmscancer. Cancer i matstrupen, magsäcken och tunntarmen, däremot, minskar. En orsak tros vara förändrade kostvanor. I dag äts mer färsk frukt och grönsaker än tidigare.

Explosion av hudcancer

Förklaringen till den höjda ökningstakten hos kvinnor tycks till största delen ligga i den närmast explosionsartade utvecklingen av malignt melanom och annan hudcancer, den ofarliga formen basalcellscancer inte inräknad, skriver Cancerfonden. Bland kvinnorna ökade dessa cancerformer med 20 procent mellan 2010 och 2011. Ökningen bland kvinnor av den farliga cancerformen malignt melanom var ännu högre: 22 procent.

Lungcancer skördar flest liv

Trots den förbättrade överlevnaden är cancer fortfarande den vanligaste dödsorsaken hos personer yngre än 80 år. Totalt sett är en cancersjukdom den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige och svarar för 23 procent av dödsfallen hos kvinnor och för 27 procent av dödsfallen hos män.

Alkohol – vanlig cancerorsak

Den cancersjukdom som skördar flest liv är lungcancer. Under 2011 dog drygt 3 600 personer av denna sjukdom.

Cigarettrökning är den enskilt största riskfaktorn för att dö i cancer. På andra plats kommer fetma och övervikt, enligt vissa studier, alternativt alkohol, enligt andra.

I en färsk studie av invånare i åtta europeiska länder uppskattades 10 procent av alla nya fall av cancer hos män vara orsakade av alkohol och 3 procent hos kvinnor. Sverige var inte med i studien, men överfört till svenska förhållanden skulle dessa siffror innebära att cirka 3 000 fall av cancer hos män och drygt 800 hos kvinnor orsakas av alkohol – varje år, skriver Cancerfonden.

TT

ANNONS

Skönhet & behandlingar med aktiva, naturliga ingredienser - 25% på Swiss Clinic här!

Extern länk från NordicFeel SE

Beställ här!

Publisert:

Aftonbladet

/

Hälsa

/

Magsjukdomar

ÄMNEN I ARTIKELN

Magsjukdomar