Resistenta bakterier ökar lavinartat

avÅsa Passanisi

HÄLSA

Hälften som har varit i Egypten bär bakterien

1 av 2 | Foto: Björn Lindahl
Riskabelt. De som reser utomlands löper risk att få med sig de resistenta bakterierna hem. De flesta som har smittats vet inte om det.

Antalet svenskar som blir sjuka av resistenta bakterier på semesterresan ökar lavinartat.

– Hälften av alla som varit i Egypten och fyra av tio som varit i Thailand bär på multiresistenta ESBL och kan när som helst bli sjuka, säger professor Inga Odenholt, som forskar i ämnet.

Långt ifrån alla insjuknar, men när symtomen väl slår till finns oftast inget att göra. I dag finns bara ett fåtal antibiotikum som ibland kan ha effekt mot de urinvägsinfektioner och blodförgiftningar som orsakas av ESBL, även kallad dödsbakterien.

Inga Odenholt är professor i infektionssjukdomar vid Lunds universitet. Hennes forskning från 2008 visar att omkring fem procent av alla svenskar som söker primärvård, oavsett besvär, har den fruktade bakterien i tarmen, utan att veta om det.

Vägrar åka till Indien

– Men i dag är det säkert fler än så, eftersom vi hela tiden ser en stadig ökning av ESBL. Förra året insjuknade 7 225 svenskar och året innan dess 5 667, säger hon.

Många av de som blir sjuka får leva med kroniska infektioner, ibland livet ut.

Hur många som dör finns det ingen statistik på eftersom det inte alltid går att spåra dödsorsaken till ESBL. Men dödsfall förekommer – särskilt bland äldre och multisjuka.

Det största hotet just nu är en muterad variant, ESBL-carba, som utvecklat resistens mot allt, även mot karbapenemer som är den sista behandlingsmöjligheten vid dessa infektioner.

– Det är väldigt oroväckande. I Indien ser vi nu att omkring 50 procent av alla ESBL-smittade bär på den muterade varianten. Det är en ökning från 2 till 50 procent, på bara några få år. Om du frågar mig, så skulle jag absolut inte åka på semester till Indien, säger Inga Odenholt.

I Sverige insjuknade 23 personer i ESBL-carba förra året. Och hittills i år har elva fall rapporterats till Smittskydds­institutet. Majoriteten har smittats utomlands.

Läkarkåren står handfallna eftersom de inte kan erbjuda någon hjälp. Utsikterna att bli frisk är mycket små.

Finns ingen behandling

– Forskare runt om i EU arbetar tillsammans för att försöka få fram ett antibiotikum. Men i dag finns ingenting. Om jag ska vara ärlig tror jag inte att vi kommer att kunna behandla i ESBL-carba förrän tidigast om tio år.

Finns det någon grupp som i högre grad riskerar att drabbas?

– Ja, yngre och fullt friska personer som reser.

Kan friska personer testa sig för att se om de bär på bakterien?

– Det är meningslöst, eftersom det inte finns någon behandling att erbjuda.

Resistenta bakterier ökar stort

 ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase ) är ett samlingsnamn för enzymer som tarmbakterier kan bära på. ESBL bryter ner de flesta antibiotikum.

 Under senare år har ESBL-bakterier med ytterligare resistensegenskaper, ESBL-carba, börjat spridas globalt.

 Den senaste identifierade typen av ESBL-carba kallas NDM (New Delhi Metallobetalactamase) och upptäcktes 2009 hos en svensk patient som vårdades i Indien. Nu finns NDM på alla kontinenter utom i Central- och Sydamerika.

 Alla typer av ESBL kan orsaka urinvägsinfektion men även allvarlig blod­förgiftning. Man kan vara bärare av bakterien utan att ha några symptom.

 Merparten av alla fall kan kopplas till sjukhusvård utomlands i framför allt Indien, Grekland och Irak.

 En infektion eller ett bärarskap är anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen och ska anmälas av läkare. För ESBL-carba gäller även smittspårningsplikt.

Så minskar du risken på utlandssemestern

 Tvätta händerna noggrant efter toalettbesök och innan du äter eller lagar mat. Tvål och vatten räcker långt, men använd gärna också handsprit.

 Drick inte kranvatten.

 Ät inte frukt eller grönsaker som sköljts i kranvatten.

 Ät bara mat som värmts upp ordentligt.

 Undvik att besöka lokala sjukhus.

 År 2007 insjuknade 2 098 svenskar i ESBL – förra året konstaterades 7 225 fall. Prognosen är att antalet smittade kommer att stiga för varje år.

Källa: Smittskyddsinstitutet