Flunsan här – inte vaccinet

HÄLSA

Äldre och barn är riskgrupperna utan skydd

1 av 2 | Foto: Inte rädd Ragnhild Tennstedt, 91, är inte ett dugg rädd för den hotande influensaepidemin. Men hon ska ändå vaccinera sig för säkerhets skull.

Influensan är redan här.

Men ändå kan du inte vaccinera dig – vaccinet är en månad försenat.

Minst 2 000 svenskar kommer att dö.

Tre fall av influensaliknande symptom har rapporterats i Stockholm.

Det är också i Stockholm som influensaepidemierna vanligtvis brukar börja – men inte förrän i december.

Finns inget vaccin

Influensa är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Riskgrupperna rekommenderas att vaccinera sig och får göra det gratis i de flesta landsting.

Men i år har vaccineringarna inte kommit igång.

– Det finns inget vaccin. Det har blivit fördröjt en månad i hela världen på grund av produktionsproblem, säger Annika Linde, läkare på Smittskyddsinstitutet.

Under en vanlig influensasäsong dör mellan 2 000 och 4 000 personer och det förutsätter ändå att många har fått vaccin.

Drabbar barn och äldre

Nu står riskgrupperna oskyddade inför epidemin som hotar.

– Men det är inte säkerställt att det handlar om influensa, det kan också röra sig om influensaliknande sjukdomar. Vi har aldrig sett några epidemier så här tidigt. Tidigast brukar det börja i slutet av december, säger Annika Linde.

Influensa är en sjukdom som huvudsakligen drabbar barn, men blir svår hos äldre människor. Därför rekommenderas alla över 65 att ta influensavaccin.

I USA vaccineras även barn mellan 6-24 månader till följd av öka antal dödsfall, men i Sverige finns ingen sådan rekommendation.

– Det är extremt ovanligt att vi ser att barn dör i influensa, om man tittar på den svenska statistiken var det flera år sedan det hände, säger Annika Linde.

Stanna hemma om du är sjuk

Emma Löfgren