Trafikbuller kan göra dig sjuk

HÄLSA

Ökar risken för högt blodtryck och hjärtinfarkt

Trafiken utanför ditt fönster kan leda till högt blodtryck.

Runt två miljoner svenskar är drabbade.

– Det här är ett stort folkhälsoproblem, säger docent Gösta Bluhm vid Karolinska institutet.

Foto: Bullrig trafik – en hälsofara.

Gränsen för bullernivåerna utanför ditt fönster går vid 55 decibel. Men runt två miljoner svenskar lever med bullernivåer som överskrider den gränsen.

– För varje fem decibel som gränsen överskrids ökar risken för högt blodtryck med 40 procent, säger Gösta Bluhm.

Hjärtsjukdomar

Högt blodtryck kan i förlängningen leda till allvarliga hjärtsjukdomar.

– Det finns undersökningar som visar ett samband mellan buller och hjärtinfarkt, säger Gösta Bluhm.

Det är främst de som bor i storstäderna, med fönster mot gatan, som riskerar att drabbas. Har man sovrummet mot gatan och bor i ett hus utan treglasfönster ökar risken ytterligare.

”Sämre livskvalitet”

Förutom högt blodtryck är stress, irritation och sömnproblem vanliga bland de två miljoner som dagligen utsätts för höga bullernivåer i sina hem.

– Buller leder helt enkelt till sämre livskvalitet, säger Gösta Bluhm.

Eric Tagesson