Svårt att medicinera högt blodtryck

Allt fler äter medicin mot högt blodtryck. Men endast en tredjedel når rätt nivå, visar en ny dansk studie. Enligt Peter M Nilsson, professor vid Lunds universitet, är situationen liknande i Sverige.

– En kvinna före klimakteriet med stressbetingat fladdrigt blodtryck blir typiskt sett överbehandlad, medan äldre kvinnor underbehandlas, säger han.

Aftonbladet