Här finns fästingarna

HÄLSA

och så drabbar sjukdomarna

Fästingen finns i hela södra och mellersta Sverige - från norska gränsen i väst i jämnhöjd med Karlstad till Gävle i öst. Överallt där fästingen finns förekommer också borrelia.

TBE-drabbade områden är koncentrerat kring Södertäljeviken, östra delarna av Mälaren samt delar av Stockholms skärgård. Sedan några år tillbaka är TBE känt även i området kring Mariestad i Västergötland samt i området kring skånska Kristianstad.

Borrelia

Orsakas av en bakterie som finns i fästingens magtarmkanal.

Upp till 30 procent av fästingarna är bärare. Dock är risken att insjukna i borrelia bara cirka en på hundra. Man räknar med att 5 000-10 000 personer årligen drabbas i Sverige.

Vanligaste symtomet är rodnaden kring bettet som är större än en femkrona i storlek och breder ut sig. Mer sällsynt kan man drabbas av trötthet, huvudvärk, illamående, viktnedgång, lindrig feber eller smärtor i armar, ben, nacke eller rygg. Ibland förekommer halvsidig ansiktsförlamning.

Sjukdomen behandlas med antibiotika.

Den som drabbats av en borreliainfektion får tyvärr inget framtida skydd utan kan smittas igen om oturen är framme. I Sverige finns ännu inte något vaccin att få.

TBE, Tick-Borne Encephalitis

Hjärninflammation som finns i blodet på däggdjur, framför allt smågnagare, och via fästingen kan spridas till människan.

Kan ge influensaliknande symtom i form av lindrig feber samt huvud- och kroppsvärk. Dessa besvär varar upp till en vecka varefter de flesta förblir friska.

Hos cirka var tredje smittad sprids dock viruset vidare till hjärnan och hjärnhinnor. Man återinsjuknar då med hög feber, svår huvudvärk, nackstyvhet, kräkningar, yrsel och påverkat allmäntillstånd. Man ska då omgående söka sjukvård.

Ehrlichia

Bakterie som bryter ner immunförsvaret. Oftast ger infektionen lindriga eller inga symtom alls och läker ut av sig själv.

I vissa fall ges influensaliknande symptom med feber, huvudvärk och ont i kroppen.

Infektionen kan botas med antibiotika.

Något vaccin finns inte.

Läs också: