Livsfarlig psyk- medicin stoppas

HÄLSA

Mallorol kan ge livsfarliga biverkningar

Medicinen Mallorol, som har använts i Sverige sedan 1960-talet för att lindra symtomen hos personer med bland annat schizofrena och paranoida psykoser, ska tas ur bruk eftersom preparatets verksamma substans tioridazin ger en ökad risk för hjärtrubbningar och akut hjärtdöd.

Marknadsföringen av preparatet upphör vid årsskiftet, har Läkemedelsverket och tillverkaren Novartis gemensamt beslutat.

Vetenskapliga studier pekar enhälligt mot att de potentiellt livsfarliga biverkningarna oftare drabbar personer som tar Mallorol jämfört med personer som behandlas med andra godkända antipsykotiska medel. Läkemedelsverket rekommenderar nu att patienter som behandlas med medicinen får sin behandling omprövad.

Mallorol är godkänt för behandling av olika psykostillstånd, inklusive psykoser hos barn, och för så kallade refraktära smärttillstånd vid cancermetastaser. Enligt myndigheten är det dock troligt att preparatet används även inom andra områden eftersom det tidigare varit godkänt även för behandling av allmän ångest och oro, spänningstillstånd, abstinenssymtom vid alkoholism och insomningssvårigheter.

13 dödsfall

Här är de farligaste medicinerna

Listan visar Läkemedelsverkets senaste sammanställning av rapporterade fall av biverkningar av läkemedel.

TT