Allt fler unga kvinnor får kärlkramp

HÄLSA

Antalet drabbade har nästan fördubblats på 15 år

Är du kvinna och ung? Var rädd om ditt hjärta.

Akut kärlkramp ökar kraftigt, särskilt bland yngre kvinnor under 55 år, visar en ny studie.

Det kan särskilt gälla kvinnor som utsätts för mycket stress, röker eller är överviktiga.

– Ökningen är oroande. Det bör uppmärksammas mer. Akut kärlkramp kan vara ett förstadium till hjärtinfarkt, säger Annika Rosengren, professor i medicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra i Göteborg.

Hon har sammanställt hjärtstudien. Den visar bland annat att antalet yngre kvinnor som vårdats för så kallad instabil eller akut kärlkramp i hjärtat (angina) nästan har fördubblats på 15 år.

Blodflödet försämras

Instabil kärlkramp är ett relativt nytt begrepp.

Sjukdomen innebär att en blodpropp bildas på en åderförkalkningsförändring på insidan av ett av hjärtats kranskärl. Blodflödet och syretillförseln till hjärtmuskeln försämras, men hjärtmuskeln behöver inte ta skada.

– Men kvarstår stoppet får man en hjärtinfarkt.

Vad beror ökningen på? Har yngre kvinnor fått ett sämre skydd mot hjärt-kärlsjukdom?

– Det vet vi inte. Bröstsmärtor ökar rent allmänt bland befolkningen. Det kan vara så att kvinnor blivit mer uppmärksamma på symptom från hjärtat och söker för det i högre grad. Sjukvården har också blivit bättre på att ställa diagnos på sjukdomen.

Studien visar att hjärtinfarkter minskar allmänt, särskilt bland män i alla åldrar, men även bland kvinnor över 55 år. Infarkterna har också blivit mindre och lindrigare.

Hjärtinfarkt minskar däremot inte bland kvinnor under 55 år.

Är kvinnor mer stressade i dag och mer känsliga för stress än män?

– Stress kan vara en faktor. Liksom övervikt, som ökar. Det är möjligt att kvinnor påverkas mer negativt av stress och övervikt än män. Färre kvinnor har slutat röka jämfört med män.

Annika Rosengren planerar nu en ny studie för att se om stressen ökat bland kvinnor och män med kärlkramp.

– Stress kan vara svårt att mäta. Vi ska försöka jämföra med en studie från mitten av 1980-talet då man tittade på stress bland hjärtinfarktpatienter.

4 signaler att ta på allvar

Ann-Cathrine Björnör Carlsson

ARTIKELN HANDLAR OM