- Sommarsupandet gör oss till alkoholister

HÄLSA

Alkoholläkaren: ökat drickande kan få akuta konsekvenser

Sommar: sena kvällar, lata morgnar och trevligt umgänge. Och för många en semesterresa - med full ranson billig sprit på hemvägen.

Men se upp - sommarsupandet kan göra oss till alkoholister.

Foto: Se upp. Det som känns som trevligt umgänge kan i värsta fall bli en vana som stannar kvar - även när sommaren är slut.

- Vi dricker mer när vi är lediga. Och en hög konsumtion under en lång period, som under semestern, kan lägga grunden för alkoholism, varnar alkoholläkaren Sven Andréasson på Folkhälsoinstitutet.

Fler sjuka i skrumplever

Supandet under sommaren får flera akuta konsekvenser. Katastrofer som trafik- och drunkningsolyckor och självmord blir så gott som alltid fler när många är berusade. Antalet missfall ökar också alltid i samma takt som alkoholkonsumtionen.

- De sociala konsekvenserna, till exempel familjeproblem, barn som far illa, konflikter och skilsmässor, är svårare att mäta. Men de ökar också när folk dricker mer, säger Sven Andréasson.

På lång sikt ökar de kroniska sjukdomarna. Svenskarnas ökande vardagsdrickande har nu börjat synas i sjukhusens statistik: antalet fall av skrumplever och bukspottsinflammation har ökat stadigt de senaste åren.

Vad ska man göra om man vet att man har druckit för mycket i sommar?

- Man ska själv sätta upp ett mål. 99 procent av svenskarna har väldigt rimliga mål för sitt drickande: de vill ta 1-2 glas vin till maten på helgen, och kanske ta 1-2 glas öl med en kompis då och då. Klarar man det har man inga större problem, säger Sven Andréasson.

Svår abstinens

På Maria Beroendecentrum i Stockholm har man ännu inte märkt av någon ökad patienttillströmning - men vd:n Anette Voltaire Carlsson vet vad som väntar i augusti.

Då kommer semesterfirarna, De som i vanliga fall kan hantera sitt drickande kommer nu för att söka hjälp.

- Det är stor skillnad på att bara dricka fredag-lördag och att dricka i fyra veckor. Efter fyra veckor har hjärnan vant sig vid ett högt alkoholintag, och när man då slutar dricka kan man få mycket svåra abstinensbesvär.

Hon berättar att många som druckit hårt och utan större uppehåll under sin semester kan drabbas av krampanfall, panikkänslor, delirium och hjärtklappning. Man kan då behöva hjälp att bryta sitt drickande.

- Vad de akut behöver är att sova. När man dricker sover man dåligt. Vi ger dem medicin så att de kan få en god, nykter sömn i några nätter.

Varför dricker vi mer på sommaren?

- Vi svenskar är sårbarare än folk nere på kontinenten, eftersom vi har en kultur av berusningsdrickande. Visst finns det alkoholism i Frankrike också, men de har inte större problem på sommaren. De dricker i samband med måltiden - året om.

En annan faktor som kanske påverkar är att sommaren är en större händelse i Sverige.

- Det ska firas det här med solen, ljuset och värmen. Och när vi svenskar firar någonting, då dricker vi, säger hon.

Hela sommaren lång.

Dricker du för mycket?

Om du supit för mycket i sommar - expertens råd:

Maria Wångersjö