Johannesört inte effektivt för deppiga

HÄLSA

Johannesört har ingen effekt vid depression, visar en färsk amerikansk studie. Medlet, som i folkmun har kallats för "naturens prozac", har saluförts som effektivt just mot nedstämdhet. Men den amerikanska undersökningen - den största hittills på örtpreparatet - gav inget resultat i den riktningen.

Medlet jämfördes med medicinen Zoloft och sockerpiller och slutsatserna presenterades i det amerikanska läkarförbundets tidskrift JAMA. I västvärlden har örten länge varit ett populärt alternativ till traditionella mediciner, men nu rekommenderar svenska läkemedelsverket att Johannesört bara tas mot lättare nedstämdhet, och inte som behandling mot depression.

Läs mer: www.medivia.se/dep