Ovanlig hudcancersjukdom ökar i Sverige

Foto: Nätverket mot cancer
Merkelcellskarcinom är en ovanlig form av hudcancer som ökar i Sverige.

avKarin Holmberg

HÄLSA

Hudcancer är en av de cancerformer som ökat mest i Sverige de senaste åren.
Men det är inte bara de tre vanligaste hudcancersjukdomarna malignt melanom, skivepitelcancer och basalcellscancer som ökar.
De senaste åren har man även sett en enorm ökning av den ovanliga hudcancersjukdomen merkelcellskarcinom.
– Det är få personer som drabbats men den har ökat explosionsartat, säger Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer.

Merkelcellskarcinom är en form av hudcancer vars förekomst ökat ordentligt de senaste åren. Men trots det är kunskapen och kännedomen hos allmänheten låg om den ovanliga cancerformen som framförallt drabbar äldre.

Tydlig koppling till solen

Precis som vid de andra hudcancerformerna har merkelcellskarcinom en tydlig koppling till solen. Därför uppmanar Nätverket mot cancer alla att följa råden om att ta det försiktigt i solen.

- Det är viktigt att kolla alla sina hudförändringar och inte bara leverfläckar. Och att följa Solskolans råd om att ta det försiktigt i solen. Studier har visat att svenskar är bland dem som solar mest i Europa och vi tror att vi är mindre sårbara för solskador och cancer jämfört med hur andra nationaliteter uppfattar riskerna, säger Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer i ett pressmeddelande.

Studerat samtliga fall

John Paoli, docent och överläkare vid hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, har tillsammans med sitt forskningsteam studerat samtliga fall av merkelcellskarcinom rapporterade till Socialstyrelsens Cancerregister mellan 1993 och 2012.

- Denna typ av hudcancer ökar i incidens och är nu den fjärde vanligaste formen av hudcancer. Alla fyra typerna av hudcancer, dvs. basalcellscancer, skivepitelcancer, malignt melanom och merkelcellskarcinom, har klar koppling till solens UV-strålning. Merkelcellskarcinom är även kopplad till ett polyomavirus. Det är en aggressiv hudcancer med hög återfallsfrekvens och hög dödlighet, säger John Paoli i pressmeddelandet.

Lavinartad ökning

De senaste decennierna har det skett en lavinartad ökning av antalet fall av hudcancer i Sverige. De tre vanligaste formerna ökar med cirka 5-6 procent per år.

Malignt melanom är den allvarligaste formen av hudcancer. År 2016 insjuknade 2 090 män och 2 147 kvinnor. Nästan tre personer av 100 riskerar att få malignt melanom innan 75 års ålder.
Den vanligaste formen av hudcancer är basalcellscancer, varje år upptäcks cirka 50 000 basalcellscancrar hos drygt 35 000 personer.
Precis som de båda andra formerna, malignt melanom och basalcellscancer, har skivepitelcancer i huden ökat kraftigt de senaste decennierna. År 2016 fick 3 657 män och 2 780 kvinnor besked om skivepitelcancer i huden.

Merkelcellscarcinom är en betydligt mer ovanlig form av cancer. Förekomsten av merkelcellskarcinom ökade dock under den undersökta perioden (1993-2012) med 100 procent. Totalt under perioden diagnostiserades cancerformen hos 594 personer.

Källa: Nätverket mot Cancer, Cancerfonden

Faran i vårsolen - så skyddar du dig 00:34
ARTIKELN HANDLAR OM

Cancer

Hudcancer