Mycket kaffe halverar diabetesrisk

Åldersdiabetes är dubbelt så vanlig hos män som hos kvinnor. Nästan var fjärde man och ungefär var åttonde kvinna i åldrarna 35–65 år som från början var friska hade på tio år utvecklat typ 2-diabetes eller förstadium till sjukdomen, enligt en stor svensk studie.

I forskningsprojektet Stockholms dibatespreventiva program (SDPP) har runt 8 000 stockholmare svarat på frågor kring diabetes, dels som 35–55-åringar, dels tio år senare.

Förutom de kända riskfaktorerna för åldersdiabetes som övervikt och brist på motion visar forskarna att de som röker eller snusar ökar diabetesrisken två–tre gånger, jämfört med de som inte nyttjar tobak.

Stress och sömn påverkar

Även arbetsstress och skiftarbete ökar risken 2,5–3,5 gånger bland kvinnor, däremot inte för män. Däremot löper män – men inte kvinnor – som sover dåligt och är trötta och nedstämda två–tre gånger ökad diabetesrisk. De som är mobbade har lika stor risk att drabbas av sjukdomen

Nytt i studien är också att både män och kvinnor som har ett stort socialt nätverk och aktiva i föreningar, idrott och musiksammanhang minskar risken att få diabetes typ 2 med 30–50 procent. Även de som dricker mycket kaffe, fyra–fem koppar om dagen, halverar diabetesrisken jämfört med dem som drack två eller färre koppar per dag.

Övervikt hög risk

Störst risk att insjukna i åldersdiabetes har överviktiga med ett BMI över 25, och syskon eller föräldrar som är diabetiker. Då ökar risken 25–30 gånger, enligt Claes-Göran Östenson, professor vid Karolinska institutet, som lett studien.

TT

Publisert: