Hon blir kortare och rundare

Genomsnittskvinnan två centimeter kortare och ett kilo tyngre om 40 år

I dag är många kvinnor slanka och långa. Men i framtiden blir de kortare och rundare.

De kommer också att ha starkare hjärta och vara mer fertila.

Orsak? Vanliga evolutionära mekanismer, enligt en ny studie.

Enligt forskarna bakom studien, som letts av den amerikanske evolutionsbiologen Stephen Stearns vid Yale University, är det en ren myt att vi människor skulle ha undsluppit de urvalsprocesser som styr allt annat liv på jorden.

Forskarna granskade data från 2 238 kvinnor som ingått i den kända hälsostudien i Framingham i delstaten Massachusetts.

Alla kvinnorna hade genomgått klimakteriet och var således färdiga med sitt reproduktiva liv. Deras längd, vikt, blodtryck och kolesterolvärden noterades, liksom antalet barn.

Kortare har fler barn

Resultatet är överraskande. Kortare och tyngre kvinnor hade i genomsnitt fler barn än längre och slankare kvinnor. Kvinnor med lägre blodtryck var också fertilare, liksom kvinnor som genomgick klimakteriet sent i livet.

Intressant nog ärvdes alla dessa drag av kvinnornas döttrar som också tenderade att få fler barn än genomsnittet.

Enligt Stearns och hans kollegor kan detta få stora effekter på sikt. Om trenden fortsätter kommer kvinnorna år 2050 att vara två centimeter kortare och ett kilo tyngre än genomsnittskvinnan i dag. De kommer att föda sina första barn ett halvår tidigare och genomgå klimakteriet nästan ett år senare.

Alltihop är resultatet av naturligt urval, den evolutionära process som format allt liv på jorden. Många har trott att människan som enda art inte längre styrs på det sättet, men detta är falskt, säger Stearns.

Urvalet styr

Visserligen är vår dödlighet extremt låg i moderna samhällen. Den typen av urval har vi undsluppit. Men kvinnor föder olika många barn, och skillnaderna kan med tiden ge stora genetiska effekter.

Är den här utvecklingen oundviklig? På den punkten är forskarna osäkra. Det kan finnas andra krafter, såväl genetiska som kulturella, som verkar i motsatt riktning. Men dessa är i så fall okända. Fler långtidsstudier behövs för att skingra frågetecknen.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

TT