Ny medicin för svårt ms-sjuka godkänd

HÄLSA

Ges via dropp på sjukhus

Den europeiska läkemedelsmyndigheten har godkänt ett nytt läkemedel mot ms för patienter som inte blir hjälpta av sin nuvarande medicin.

Det nya läkemedlet, Tysabri, ges via dropp på sjukhus en gång i månaden. Det kommer att finnas tillgängligt på landets neurologkliniker i slutet av juli, uppger Charlotte Leife som är Nordenchef för läkemedelsföretaget Biogen Idec.

Läkemedlet, som är tänkt att användas för ms-patienter med skovvis förlöpande ms och för patienter vars sjukdom förvärras snabbt, blockerar inflammationsceller från att ta sig från blodbanan till centrala nervsystemet.

Det nya ms-läkemedlet får inte användas i kombination med andra läkemedel mot sjukdomen har läkemedelsmyndigheten bestämt. Orsaken är att det tycks finnas en ökad risk för hjärnvirusinfektionen PML om Tysabri används tillsammans med andra ms-mediciner.

TT