Fyra misstag du inte vet att du gör

HÄLSA

Ibland gör vi konstiga saker, begår misstag och kliver fel – utan att ens veta om det. Journalisten Joseph T. Hallinan har skrivit en hel bok om våra misstag, deras mening och mönster. Här är några exempel som visar att vi inte alltid är så genomtänkta som vi tror.

1. Du tror att dyrt är bättre

Med förnuftet vet du att en sak som är dyr inte nödvändigtvis är bättre än en billig. Men insikten når inte alltid ända fram. Amerikanska forskare genomförde för några år sedan ett experiment där de bad 20 frivilliga personer att betygsätta fem viner. Vinflaskorna var utan etikett men hade en prislapp. Flaskorna ”kostade” 5, 10, 35, 45 eller 90 dollar.

Alla försökspersoner som provsmakat vinerna svarade att de gillade det ”dyrare” vinet bäst. Men vinet i den dyraste flaskan var exakt samma som i den billigaste. Det märkte inte vinprovarna. Forskarna tog bilder av försökspersonernas hjärnor under testet, och de kunde tydligt se att de högre prissatta vinerna gav mer aktivitet i frontalloben, den del som reagerar på lustupplevelser. Högre pris gav alltså mer lust.

BRYT MÖNSTRET: Att vara medveten om din hjärnas övertro på dyra saker kan hjälpa dig att tänka efter ett steg till innan du genomför ett köp.

2 Du ändrar dig inte, fastän du är osäker

Du skriver ett prov, svarar skriftligen på en fråga fastän du är osäker. Funderar sedan på att ändra ditt svar, men avstår. Du är inte ensam om att göra så här. Tre av fyra högskolestudenter tror att det är bäst att göra så och i en undersökning bland lärare var det bara 16 procent av lärarkåren som trodde att ändrade svar skulle ge studenterna bättre provresultat. Men de har fel.

Över 70 års forskning kring svarsändring visar nämligen att de flesta svar går från fel till mer rätt om vi ändrar dem när vi inte är helt säkra vid första försöket.

BRYT MÖNSTRET: Är du osäker på om ditt första svar är rätt, ändra dig. Rent statistiskt ökar du då dina chanser att få rätt.

3 Du tror att du kan göra massor av saker samtidigt

Att kunna ”hålla många bollar i luften” är en egenskap som efterfrågas på de flesta arbetsplatser i dag. Men värt att notera är att ”multitasking” är en av den moderna tidens största myter. Visst kan det kännas som om vi emellanåt fokuserar på en hel massa olika aktiviteter samtidigt. Men egentligen hoppar uppmärksamheten från den ena aktiviteten till en annan. Vi kan faktiskt inte fatta två beslut exakt samtidigt – oavsett hur enkla besluten är.

BRYT MÖNSTRET: Vill du bli bättre på att göra flera saker ”samtidigt” behöver du lära dig att göra den ena saken helt omedvetet. Minns du när du lärde dig köra bil? I början var du så fokuserad att det var en omöjlighet att samtidigt prata med din passagerare. Så småningom blev körningen nästan automatisk och du kunde börja konversera samtidigt. Samma typ av övning, i fler vardagliga situationer, kan hjälpa dig att bli bättre på att syssla med två saker till synes samtidigt.

4 Du tar större risker kring saker som ligger längre fram i tiden

Tid påverkar våra beslut mer än vi tror. Forskning har visat att när konsekvenserna av våra beslut ligger långt fram i tiden är vi mer benägna att ta risker. När följderna blir mer omedelbara blir vi oftast mer försiktiga.

BRYT MÖNSTRET: Var medveten om att framförhållning ofta gör dig mer benägen att ta risker,ta de tuffare besluten med god framförhållning om du vill våga mer. Vänta till sista sekund om du vill spela mer säkert.

Mia Sahl