Läsarna: Ha idrott i skolan - varje dag

Regeringen: Vi kommer att se över timplanen

Över 80 procent av aftonbladet.se:s läsare vill se idrott varje dag i den svenska skolan.

Om några år kan det bli verklighet.

– Vi ska se över timplanen och vi vill att det ska blir fler timmar idrott i skolan, säger Bertil Östberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet till aftonbladet.se.

Sportprofilerna Pernilla Winberg, Susanna Kallur och Niklas Jihde får stort gensvar från aftonbladet.se:s läsare när det gäller kravet på mer idrott i skolan.

Av nära 38 000 läsare tycker drygt 80 procent att fysisk aktivitet ska stå på skolschemat varje dag.

Många läsare delar med sig av sina egna erfarenheter.

”När mina barn gick i lågstadiet så fick de gå en runda på cirka tre kilometer varje dag oavsett väder. Det gjorde att de blev piggare och hade lättare att följa med på lektionerna,” skriver en läsare.

Utformas på bra sätt

Andra håller med om vikten av att röra på sig men menar att skolidrotten måste utformas på ett bra sätt.

”När jag gick i skolan var jag sällan med, främst för att det bara var olika former av boll- och lagsporter som jag aldrig gillat. Idrotten i skolan måste vara varierad och i den mån det är möjligt också individuellt anpassad,” menar en debattör.

Men gymnastikförespråkarna får inte medhåll av alla. En del anser att ansvaret måste ligga hos barnens föräldrar.

”Det är inte skolans ansvar att ungar äter fel och rör sig för lite. Det är föräldrarnas,” skriver en läsare.

Kan bli verklighet

På DN debatt kräver en rad kända idrottsprofiler, forskare och läkare att idrotten ska få en större plats i skolan. Om några år kan deras önskan bli verklighet.

– Utbildningsdepartementets ambition är att det ska bli fler timmar idrott på schemat, säger Bertil Östberg, statssekreterare hos skolminister Jan Björklund.

– Vi kommer att se över timplanen och förändringarna ska genomföras på tre till fyra års sikt.

Men är det inte föräldrarnas ansvar att få barnen att röra sig mer?

– Fler idrottstimmar i skolan löser inte ensamt problemet med sämre hälsa och ökad fetma. Det handlar också om matvanor och aktiviteter vid sidan om skolan. Men vi tycker att det vore bra med fler timmar idrott i skolan.

Johanna Melén

Publisert: