Tinnitus kopplas till psykisk press

avAnna Alexandersson

HÄLSA

Lasse Berghagen om att leva med ständigt ljud i öronen

Drabbad. Lasse Berghagen har tinnitus – och kan inte längre höra vissa toner. Foto: Magnus Sandberg

Har du en slagverksorkester eller upptagetton i örat?

Ny forskning kopplar psykiska besvär tätare till tinnitus – utmattning är vanligare som förklaring än både buller och hörselskador.

– Det köper jag inte en sekund, säger Lasse Berghagen som drabbades av tinnitus under arbetet med Allsång på Skansen.

Den som har gått in i väggen har dubbelt så hög risk att samtidigt ha tinnitus jämfört med normalstressade jobbarkompisar. Forskare på Karolinska institutet och Stressforskninginstitutet har i en ny studie kommit fram till att utmattning är den största enskilda förklaringsfaktorn till tinnitus – inte buller, rapporterar SvD.

– Alla de tusentals som jag har träffat är främst bullerskadade. Det är allt ifrån lokförare, HD-åkare och musiker till piloter, säger Maria Blom, sångerska som var med och grundade stödföreningen Ammot för tinnitusdrabbade när hon själv skadats efter en soulkonsert.

"Ställa krav på ljudnivån"

Kopplingen mellan ångest, depression och stress och ökad risk för att drabbas av djävulens orkester i örat är inte ny. Maria Blom ser dock en risk med att den här typen av rön flyttar fokus från samhällets problem med buller till att det blir personens egen ansvar.

– Vi har jobbat hårt med att man måste kunna ställa krav på sin ljudnivå. Högt ljud kan stressa dina öron. Du kan ha hur mycket personliga problem som helst men du får inte hörselskador ändå.

Forskarna har i studien använt sig av 348 försökspersoner, av dessa uppgav drygt var tredje att de led av öronsus. Studien drar inte slutsatser om vad som är orsak och verkan bakom tinnitusen – men kopplar utmattning tätare än buller till tinnitus.

– För mig är det väldigt klart vad som är hönan och vad som är ägget. Det är en bullerskada i allra flesta fall.

Maria Blom förklarar att de behandlingar som finns mot tinnitus går ut på att lära sig leva med oljudet.

Tinnitus förstörde Berghagens musiköra

Folkkära visartisten och tidigare Allsång-profilen Lasse Berghagen säger att en bekant till honom har ett fruktansvärt "tuggande ljud" medan han själv ständigt har sällskap av en ton.

– Jag störs inte av det dagligen men jag kan inte bedömda soundet längre.