Så farligt kan dammet under din säng vara

Av: 

Susanna Vidlund

Hälsa

Naturskyddsföreningen: Miljögifter döljer sig i sovrumsdammet

Vem har inte hört uttrycket "Lite skit i hörnen har aldrig skadat"?

Nu visar det sig att en rad miljö- och hälsofarliga kemikalier döljer sig i dammet under våra sängar.

Naturskyddsföreningen har granskat smutsen i hem över hela världen.

– Miljögifterna har trängt in i hjärtat av våra hem, in i våra sovrum. Det finns i dammet på golvet där våra barn leker och andas. Barnen får i sig miljögifter med dammet, inte bara via luften utan de äter även upp det när dammet finns på deras leksaker, säger Mikael Karlsson, Och just barn är extra känsliga.

– De är särskilt utsatta för miljögifter i damm, inte minst för hormonstörande ämnen. Nu måste avgiftningen av vardagen accelerera.

Tolv länder

Dammet kommer från tolv sovrum i tolv länder: Sverige, Belgien, Italien, Tjeckien, Tyskland och Ungern, Filippinerna, Kenya, Malaysia, Sydafrika, Tanzania och Uganda. Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer i de olika länderna har samlat ihop dammet och skickat det till Sverige för analys.

Den svenska miljön som undersöktes var en lägenhet med barnfamilj, på andra våningen i Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Farliga kemikalier

Hormonstörande ämnen hittades i dammet. Bland annat ftalater, nonylfenoler, perflourerade ämnen, bisfenol A, metylkvicksilver, metalliskt kvicksilver, bly och kadmium.

– Det är inte acceptabelt. En del av ämnena är klassade som cancerframkallande, en del som reproduktionstoxiskt eller fortplantningsstörande. En del har egenskapen att kunna störa våra hormonsystem.

Ju äldre man blir, desto högre kemikaliehalt har vi i kroppen.

– Både du och jag har över 100 industrikemikalier i våra kroppar. Halten kommer öka under livets gång.

Pressar politikerna

Nu menar Mikael Karlsson att det är hög tid att politikerna tar frågan om de farliga kemikalierna i våra hem på allvar.

– De måste ta krafttag nu. Utgångspunkten ska vara att kemikaliepolitiken ska göras om från grunden. Utgångspunkten ska vara barnens situation. De utsätts för mer kemikalier och är känsligare än vuxna.

Han talar om en cocktaileffekt.

– Bevisbördan ska läggas på dem som tillverkar de här prylarna och de måste räkna på cocktaileffekten. Det finns 100 000 ämnen registrerade inom EU idag och det är svårt att lista ut hur de samverkar. Om vi ska avgifta vardagen, måste hundratals ämnen förbjudas inom fem till tio år.

ANNONS

Gör en hälsokontroll och få koll på hur din kropp mår!

Extern länk från Werlabs

Välj ditt test här!

Publisert: