Femtioåriga kvinnor mår allt sämre

HÄLSA

Varannan stressad på jobbet

Femtioåriga kvinnor mår mycket sämre på sina jobb i dag än vad de gjorde för tio år sedan.

Drygt hälften av dem känner sig stressade. En tredjedel lider av sömnproblem och nedstämdhet, visar de första resultaten från långtidsstudien Kvinnors arbete och hälsa.

Traditionella klimakteriebesvär är inte något större problem för dagens femtioåriga kvinnor, skriver Dagens Nyheter.

- Det kvinnor lider mest av är arbetsstressen. Underbemanning på jobbet, för högt tempo och för höga krav upplever de själva som betydligt värre problem än blodvallningar och svettningar, säger Aila Collins, projektledare och docent vid sektionen för psykologi vid Karolinska institutet, till DN.

När motsvarande undersökning gjordes för tio år sedan var kvinnorna nöjda med livet, hade måttliga besvär och bara 20 procent kände sig nedstämda.

Den nya, ännu inte avslutade studien, ger en betydligt mörkare bild.

Nästan hälften av kvinnorna känner sig trötta, har värk i leder och muskler. Drygt var fjärde uppger att arbetsbelastningen är alltför hög på jobbet och att de är oroliga och rädda för att inte klara kraven.

För tio år sedan nämndes även stress i arbetet som ett problem. Men då angavs konflikter med arbetskamrater som orsak medan kvinnor i dag talar om underbemanning och besparingar.

En förklaring kan vara att besparingarna på nittiotalet drabbade många kvinnodominerade arbetsplatser. En annan kan vara att dagens femtioåriga kvinnor har yrkesarbetat hela sitt vuxna liv samtidigt som de tagit hand om barn och hem. Kvinnorna som intervjuades i första studien hade varit hemma när barnen var små.

Kvinnor som trivs med jobbet och livet drabbas mer sällan av klimakteriebesvär än kvinnor med låga inkomster och arbeten med höga krav och liten kontroll.

TT