Kolesterol - farligt eller inte?

Därför möts du av skilda budskap

Kolesterol – ena dagen livsfarligt, andra dagen inget att bekymra sig om.

Hur ligger det till egentligen?

Och varför möts vi av så skilda budskap?

Mats Eriksson, överläkare och docent på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.
Mats Eriksson, överläkare och docent på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Orsakar det onda LDL–kolesterolet åderförfettning eller inte?

Frågan har ställts i många år, och ett stort antal studier har gjorts. Men studierna har inte varit entydiga.

– Det finns två grundläggande skäl till att kolesterol inte alltid visar sig vara en riskfaktor i studierna: Diabetikerna och kvinnorna, säger Mats Eriksson, överläkare och docent på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Diabetiker reagerar annorlunda

Ett större eller mindre antal diabetiker ingår i alla stora epidemiologiska studier – och det är först på senare år forskarna börjat inse att de inte reagerar på kolesterol på samma sätt som övriga befolkningen.

– Det verkar som att deras LDL–kolesterol är farligare, säger Mats Eriksson.

Teorin är att en hög sockernivå får det onda LDL–kolesterolet att oxidera lättare, och då tas det enklare upp av kroppen. Alltså behöver en diabetiker inte ha så höga halter LDL–kolesterol för att det ändå ska vara skadligt.

I studierna ingår givetvis också kvinnor i olika åldrar – men kolesterol är oftast ingen riskfaktor för kvinnor förrän de passerat klimakteriet.

– Det gör att man ofta hamnar fel. För att dra rätt slutsatser av de här studierna måste man veta hur många av personerna som är diabetiker, och hur många som är kvinnor över 50 eller 55.

Är då kolesterol en riskfaktor för hjärt–kärl–sjukdom eller ej?

För Mats Eriksson är frågan gammaldags.

– För mig är det osannolikt att kolesterol plötsligt inte skulle spela någon roll. Naturligtvis kan det en dag dyka upp någon annan faktor som visar sig vara viktig. Men då får man försöka sätta upp en hypotes om det, och forska på det. Det har ingen gjort.

Maria Wångersjö

Publisert: