Kaffe kan skydda mot alzheimer

HÄLSA

Den som tycker om kaffe kan känna sig nöjd med nya forskningsrön. Ännu en studie pekar mot att den mörka drycken skyddar mot demenssjukdomen alzheimer.

Foto: Sara ringström
Tre koppar om dagen kan minska risken för alzheimer, enligt ny studie.

De senaste åren har flera vetenskapliga studier publicerats som pekar mot att personer som dricker kaffe löper lite mindre risk än andra att drabbas av demens. I januari kom en, gjord bland 1 400 finländare, som visade att minst tre koppar om dagen minskade sjukdomsrisken med 65 procent, relativt sett, jämfört med dem som drack mindre eller inget kaffe alls.

– Vi tror att koffeinet har nervskyddande egenskaper. Allt mer tyder på det, sade forskaren Miia Kivipelto vid Karolinska institutet till TT när studien publicerades i facktidskriften Journal of Alzheimer's disease.

Skydd och behandling

Men som nästan alltid är fallet med befolkningsstudier var det omöjligt för forskarna att säga säkert vad som var den verkliga orsaken till sambandet. Med tanke på att kaffe ofta intas i sociala sammanhang, tillsammans med andra, kunde man tänka sig att själva umgänget skyddar och inte drycken i sig.

Men nu kommer resultaten från en studie på möss, publicerad det senaste numret av tidskriften. Den stödjer hypotesen att koffein har en effekt – och enligt resultaten kan ämnet verka inte bara i förebyggande syfte utan också som behandling av befintlig sjukdom.

Humanstudier

Forskare använde djur som är genetiskt skräddarsydda för att utveckla alzheimerliknande symtom, med typiska senila plack i hjärnan. Koffein, i en mängd som skulle motsvara ungefär fyra–fem koppar kaffe om dagen för människans del, blandades i vissa av mössens dricksvatten när de hade nått relativt hög ålder, och detta minskade halterna av proteinet amyloid-beta i mössens blod. Efter två månader hade koffeinmössen blivit bättre på att utföra minnes- och problemlösningstester, och mängden senila plack i hjärnorna hade minskat – allt till skillnad mot mössen i kontrollgruppen.

Däremot gjorde koffein varken till eller från när helt friska möss behandlades. De blev inte smartare än normalt.

Nu anser forskarna att tiden är mogen för ordentliga vetenskapliga studier på människa. Det är först när resultaten av sådana ligger på bordet som någon kan säga om de aromatiska dropparna verkligen har effekt eller inte.

TT