Rökare har lägre IQ

avCaroline Hougner

HÄLSA

Att börja röka är inte särskilt smart. Varför så många ändå trillar dit får sin förklaring i en ny studie:

Rökare är helt enkelt mindre intelligenta än icke-rökarna.

Foto: colourbox
Rökare dummare än de som inte rökare? – Ja, enligt ny studie.

Ju fler cigaretter du röker ju lägre är ditt IQ om man får tro forskarna på Sheba Medical Center i Tel Hashomer som testat intelligensen hos drygt 20 000 israeliska soldater. De som rökte ett paket om dagen eller mer låg i snitt 7,5 poäng lägre än de som inte rökte alls.

Tydlig skillnad

Medan icke-rökarna låg på 101 poäng hade rökarna i genomsnitt 94 poäng. Men skillnaderna mellan rökarna var tydlig. De som rökte högst fem cigaretter per dag hade ett IQ på 98 poäng medan de som rökte mer än ett paket knappt nådde 90 poäng.

För att kontrollera att skillnaderna inte berodde på andra faktorer tittade forskarna även på 70 brödrapar där enbart en av bröderna rökte. Resultatet blev detsamma. Den som rökte hade i genomsnitt lägre IQ än sin rökfria bror.

Lågt IQ orsaken

Det visar att det inte är cigaretterna i sig som försämrar intelligensen utan att de som har lågt IQ är mer benägna att börja röka menar forskarna och säger till Reuters health att man kanske ska fundera på förebyggande antirökprogram som riktar sig till vuxna med lågt IQ.