Högre dödlighet efter tandlossning

Hälsa

Tandlossning kan vara en varningssignal för hjärt-kärlsjukdom.

Risken att dö i förtid är mycket högre bland personer som har förlorat många tänder i förtid, visar en svensk studie.

– Ju färre tänder man har kvar, desto högre är risken, säger tandläkaren Anders Holmlund till TT.

Studien omfattar nära 7 700 vuxna kvinnor och män som har följts i cirka tolv år. Under den tiden dog 629 av dem, varav närmare hälften i hjärt-kärlsjukdom.

Bland personer som hade färre än tio egna tänder var dödligheten i hjärtinfarkt mer än sju gånger så hög som för dem som hade 26 egna tänder eller fler.

Oklart samband

Hur sambandet mellan tandlossningen och den ökade dödligheten ser ut vet man inte. Det kan vara så att personer som förlorat många tänder har en livsstil som ökar risken för att dö i förtid.

– Det stämmer. Vi vet fortfarande inte om det finns ett orsakssamband eller om det är andra faktorer som gör att vi ser det här, säger Anders Holmlund vid avdelningen för parodontologi vid länssjukhuset i Gävle, som har gjort studien i samarbete med forskare vid Uppsala universitet.

Dödligheten var högre för äldre än för yngre, för rökare än för icke-rökare och för män än för kvinnor, skriver Upsala Nya Tidning.

Få tänder ökar risken

Resultaten visar också ett tydligt samband mellan antalet tänder och risken för att dö en för tidig död. Ju fler tänder som förlorats, desto högre var risken.

Frågetecknen är många men en möjlig förklaring kan vara att tandlossningen är ett tecken på att det även på andra ställen i kroppen pågår inflammationer som kan bidra till utvecklandet av hjärt-kärlsjukdom. Personer som har förlorat många tänder har exempelvis visat sig ha ett förhöjt antal vita blodkroppar, ett av tecknen på en pågående inflammation.

– Det kan vara så att långvariga infektioner i munnen kan spilla över till kroppen i övrigt och orsaka en låggradig kronisk inflammation, som i sin tur kan påverka utvecklingen av åderförkalkning och förekomst av hjärt-kärlsjukdom, säger Anders Holmlund.

TT

ANNONS EXTERN LÄNK

Hormonell balans: Så mår du bättre när hormonerna börjar svaja - läs mer här.

Wellness

Publisert:

Aftonbladet

/

Hälsa