Nytt test avslöjar risk för gravida

Publicerad:
Uppdaterad:

Med ett enkelt test i början av graviditeten avslöjas vilka kvinnor som riskerar att drabbas av havandeskapsförgiftning. Testet kan vara klart att användas inom två år, hoppas Lundaforskarna bakom upptäckten.

Foto: colourbox

Havandeskapsförgiftning drabbar cirka 5 000 kvinnor i Sverige per år. I de flesta fall kan allvarliga komplikationer undvikas genom täta kontroller. I fattiga delar av världen är sjukdomen däremot en vanlig orsak till dödsfall, både bland gravida och deras barn.

Vanligen uppträder symptomen först i slutet av graviditeten, men med den metod som forskarna vid Biomedicinskt centrum i Lund har forskat fram kan tecken på sjukdomen konstateras redan i vecka 10–14.

Stor säkerhet

– Vi tänker oss att man tidigt i graviditeten tar ett prov där man kan skilja risk från icke-risk. Hos de kvinnor där man ser en förhöjd nivå kan man sedan ta ytterligare ett prov senare, säger professor Bo Åkerström till TT.

Metoden bygger på att man i ett blod- eller urinprov kan identifiera två ämnen, fosterhemoglobin och Alfa-1-mikroblobulin. Förhöjda halter av ämnena innebär ökad risk för havandeskapsförgiftning. I en blindstudie lyckades Lundaforskarna med 90 procents säkerhet förutsäga vilka kvinnor som skulle insjukna.

Enligt Bo Åkerström går provmetoderna att göra så enkla och billiga att de kan användas på vanliga vårdcentraler och han ser egentligen inga begränsningar vad gäller användningen också i u-länder.

Botemedel dröjer

Däremot råder det lite större osäkerhet när det gäller det möjliga botemedel mot sjukdomen, som forskarna också undersökt. Ett av de ämnen som man letar efter vid provtagningen, Alfa-1-mikroblobulin, ingår i kroppens naturliga försvar mot sjukdomar och förgiftningar. Därför skulle det här proteinet också kunna användas för att behandla de kvinnor som insjuknat. Vid försök på moderkakor försvann alla tecken på havandeskapsförgiftning vid behandling med ämnet, men ändå återstår mycket arbete för att utifrån detta eventuellt skapa en fungerande behandlingsmetod.

– Den kommer inte att vara klar inom två år i alla fall, säger Bo Åkerström.

TT

Publicerad: