Miljögifter snabbar på åldrandet

avKarin Holmberg

Miljögifter i blodet tros snabba på det biologiska åldrandet.
Det visar en ny studie från Uppsala universitet.
– Våra resultat ligger i linje med fynden från tidigare experimentella studier, men det behövs fler och större undersökningar innan vi säkert vet om det rör sig om ett orsakssamband. Om så skulle visa sig vara fallet innebär det att förhöjda halter av dessa bekämpningsmedel påskyndar det biologiska åldrandet med drygt ett år, säger Lars Lind, professor i medicin vid Uppsala universitet till Uppsala Nya Tidning.

Foto: Johner

Forskare vid Uppsala universitet har sett ett tydligt samband mellan stigande halter i blodet av ett par svårnedbrytbara bekämpningsmedel och påskyndat biologiskt åldrande. 

Studien, som publicerats i miljöforskningstidskriften Environmental International, bygger på att man använt ett så kallat dna-metyleringstest, som analyserar ett blodprov, för att beräkna personens biologiska ålder och samtidigt tittat på halterna av bekämpningsmedlen DDE, TNC och HCB i blodet.

De två olika testerna har sedan jämförts för att se om det fanns ett samband mellan hög biologisk ålder och halterna av bekämpningsmedel i blodet.

Fanns i alla prover

I alla blodprov fanns mätbara mängder av de tre bekämpningsmedlen men halterna varierade mellan proverna.

– Ju högre nivå av DDE och TNC i blodet, desto högre var deltagarnas biologiska ålder. För HCB såg vi däremot inget samband alls med biologisk ålder, kanske därför att den substansen har en annorlunda verkningsmekanism i kroppen än de båda andra bekämpningsmedlen, säger Lars Lind till unt.se

För den femtedel som hade högst halter av bekämpningsmedlen beräknades den biologiska åldern till i genomsnitt drygt ett år högre än för den femtedel som hade lägst halter.

Något som tyder på att chansen till ett friskare och längre liv skulle öka om vi kunde minska halterna av dessa bekämpningsmedel, skriver tidningen.

Förbjudna i Sverige

DDT, TNC och HCB är sedan länge förbjudna att använda i Sverige men eftersom de bryts ner väldigt långsamt är det fortfarande nästan helt omöjligt att undvika att få i sig rester av dem.

Ett sätt att minska risken för exponering är, enligt vad Lars Lind säger till tidningen, att undvika att allt för ofta äta fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern.

Alla personerna var 70 år gamla när testerna togs. 

ARTIKELN HANDLAR OM