Fler Facebookvänner får hjärnan att växa

HÄLSA

Resultat i ny studie

Foto: Facebook kan vara bra för din hjärna, enligt en ny studie.

Nu kan det finnas en oväntad lösning för dig som har svårt med minnet.

Skaffa fler vänner på Facebook.

Hjärnan kan påverkar fysiskt av antalet vänner du har på internetnätverket.

I en ny studie  som publicerades i tidskriften Proceedings of the Royal Society granskade magnetbilder från 125 universitetsstudenter i London, enligt BBC.

Forskarna räknade antalet Facebookvänner för varje testperson.

Man gjorde också en uppskattning av hur stort nätverk av "riktiga" vänner som testpersonerna hade.

Det visade sig att studenterna med de största virtuella nätverken hade större mängd grå substans i vissa områden i hjärnan.

"Facebook-områden" i hjärnan

Forskarna kunde därmed koppla samman vissa områden i hjärnan med antalet vänner – både riktiga och virtuella – vi har.

– Den spännande frågan är nu om de här sammansättningarna förändras över tid. Det kommer att hjälpa oss besvara frågan om ifall internet förändrar våra hjärnor, sa Dr. Ryota Kanai, en av forskarna vid University College London.

Ett område som påverkades var amygdalan, som har att göra med minne och känslor.

Tidigare studier har visat att det finns ett samband mellan mängden grå substans i hjärnan och sammansättningen av deras sociala nätverk i verkliga livet.

Ytterligare tre områden i hjärnan kunde kopplas specifikt till ditt antal nätvänner.

Viktigt för iakttagelseförmågan

Områdena är viktiga för iakttagelseförmåga, minne och hur man tolkar socialt beteende.

Det står dock inte klart om det är nätverkandet som får den grå substansen att växa eller om personer med en viss typ av hjärna är bra på att skaffa vänner, skriver BBC. 

Forskarna vill dock ännu inte dra några slutsatser om Facebookanvändandet påverkar oss positivt eller negativt.