Inflammatoriska tarmsjukdomar ökar bland svenskarna

Publicerad:
Uppdaterad:

Magsjukdomar

Arv och stress i kombination med västvärldens matvanor är avgörande faktorer för risken att insjukna i inflammatoriska tarmsjukdomar. Personer med en nära anhörig som lider av Crohns sjukdom löper 10-15 procent högre risk att själva insjukna i den smärtsamma magsjukdomen.

–Arvet har en stor betydelse, större än vad vi tidigare varit medvetna om, säger Johan Dabrosin Söderholm, professor i kirurgi vid Linköpings universitet.

Arvet visar sig ha större betydelse för risken att insjukna i inflammatoriska tarmsjukdomar.
Arvet visar sig ha större betydelse för risken att insjukna i inflammatoriska tarmsjukdomar.

Johan Dabrosin Söderholm forskar om vilka mekanismer som ligger bakom att alltfler svenskar drabbas av kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar.

Dyster statistik visar att Sverige är ett av de länder i världen som är värst drabbat när det gäller antalet insjuknade i inflammatoriska tarmsjukdomar.

Ökar bland befolkningen

–Räknar vi samman alla som har diagnosen ulcerös- eller mikroskopisk kolit samt Crohns sjukdom så rör det sig om nästan en procent av befolkningen, vilket är en betydande andel, säger Johan Dabrosin Söderholm som inte ser några tecken på avmattning utan tvärtom är tendensen att de inflammatoriska tarmsjukdomarna fortsätter öka, vilket bekymrar honom.

–Miljön har blivit mer extrem och vi lever i dag ett stressigare liv. Tarmslemhinnans försvarssystem påverkas även av mild vardagsstress, vilket bidrar till ett sämre försvar och ökar risken för skov. Även maten spelar roll. Studier har visat att fettrik diet och rött kött ökar risken att drabbas av till exempel Crohns sjukdom, säger Johan Dabrosin Söderholm.

Utlösande faktor krävs

I till exempel Kina och Japan var inflammatoriska tarmsjukdomar sällsynta innan befolkningen började anamma mer västerländska matvanor.

–Sjukdomarna ökar i alla länder som fått en bättre ekonomi, konstaterar professorn.

Men enbart arv, sämre matvanor, stress och andra negativa faktorer betyder inte per automatik att man insjuknar i en inflammatorisk tarmsjukdom.

Det krävs en utlösande faktor.

Till exempel visar studier att vissa virussjukdomar, som vinterkräksjuka och andra typer av maginfluensa, kan utlösa Crohns sjukdom hos möss.

Inget botemedel idag

Det finns i dag ingen bot mot de inflammatoriska tarmsjukdomarna och patienterna tvingas ofta till livslång medicinering.

–Det är allvarligt att vi inte kan göra mer för dessa patienter som ofta tenderar att hamna i skymundan inom vården där de slåss om resurserna inom kirurgin med cancerpatienter, vilket är allvarligt dels för att det skapar onödigt mycket lidande för den enskilde dels för att inflammatoriska tarmsjukdomar i sig ökar risken att få cancer, säger Johan Dabrosin Söderholm.

Katarina Arnstad Elmblad

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN