Mobilen kan skada ditt barn

HÄLSA

"Barn under åtta år bör inte prata i mobiltelefon regelbundet"

Mobiltelefoner kan vara farliga för barn - och nu måste föräldrarna ta sitt ansvar. Det anser den brittiske forskaren sir William Stewart.

- Ju yngre barnen är, desto större är riskerna, säger han.

Ännu finns inga konkreta bevis för att det är farligt att prata i mobiltelefon.

Men flera studier pekar åt det hållet, enligt William Stewart vid National Radiological Protection Board.

I en ny rapport konstaterar han att om mobiltelefoner skadar hälsan så är det barnen som löper störst risk.

Barn påverkas mest

Den brittiske forskaren anser att barn under åtta år inte bör använda mobiler regelbundet.

- Om det finns risker - och det tror vi att det kan göra - så är det barnen som kommer att påverkas mest. Och ju yngre barnen är, desto större är riskerna, säger han till BBC Radio.

Redan för fem år sedan gick Stewart ut och varnade för att låta barn använda mobiltelefon.

I dag - när allt fler barn har egen mobiltelefon - är han oroad över att många inte tagit hans varningar på allvar.

Svensk studie

- Föräldrar har ett ansvar - de kan inte bara slänga åt ett litet barn en mobiltelefon och säga "i väg med dig", säger Stewart till BBC.

Forskarna är oense om hur farliga mobiltelefoner verkligen är. Vissa anser att riskerna är överdrivna.

Men förra året visade forskare vid Karolinska Institutet att den som använt mobiltelefon i minst tio år löper dubbelt så stor risk att drabbas av tumörer på hörsel- och balansnerven. I studien vid KI ingick dock både gamla NMT-telefoner och nya GSM-telefoner.

Mia Carron