Trendgrillen är farligare än kolgrillen

Cancer

Gasol ger högst halt av cancerogena ämnen

Välj hellre en klotgrill än en gasolgrill i sommar. I alla fall om du vill undvika de cancerogena ämnena PAH.
Välj hellre en klotgrill än en gasolgrill i sommar. I alla fall om du vill undvika de cancerogena ämnena PAH.

Valet av grillmetod påverkar risken att få i sig cancerframkallande ämnen.

Sämst är gasolgrillen, som ger tre gånger så hög halt som en klotgrill.

Det visar Testfaktas laboratorieundersökning av fem olika grillmetoder.

Gasolgrill.

Sommarens antagligen trendigaste grill ger grillköttet högst halt av det cancerogena ämnet PAH. Testfakta.se avslöjar att kolgrillat kött inte är farligast, som många trott.

Testfakta.se har undersökt hur pass bra några av de vanligaste grillmetoderna är ur hälsosynpunkt. Fem typer av grillar har testats: kolgrill med lock (klotgrill), kolgrill utan lock, koleldad vertikalgrill, gasolgrill med lock och vanlig elugn med grillelement.

Högst halt från gasol

Det som framför allt har undersökts är i vilken utsträckning de olika metoderna ger upphov till cancerframkallande ämnen, så kallade polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

– Flera av PAH-substanserna är enligt EU misstänkt cancerogena, säger kemisten Sören Wretling vid Livsmedelsverket.

Högst halt hittades i det gasolgrillade köttet, cirka 18 mikrogram per kilo. Det var klart sämst. Bäst, det vill säga lägst halt, innehöll köttet som grillats i vertikalgrillen, cirka 0,8 mikrogram per kilo. Det är ungefär lika mycket som från den vanliga elugnen.

Som jämförelse kan man säga att en kotlett på 150 gram som gasolgrillas innehåller lika mycket PAH som en medelsvensk får i sig på en hel dag.

Vertikalgrillen bäst

Testerna utfördes av Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB (SIK).

– Vi har försökt att göra testet så likt en vanlig grillning hemma som möjligt, men ändå rättvist. Vi såg till exempel till att all kol var askgrå innan vi lade på köttet, vilket många inte gör. Är man otålig och lägger på köttet för tidigt bränns det, vilket innebär risk för högre och sämre värden, säger Ulla-Karin Barr som är civilingenjör och projektledare vid SIK.

För att ta reda på hur mycket PAH kotletterna innehöll efter grillning skickades de till Livsmedelsverket där de maldes ner och analyserades. Vertikalgrillen placerade sig bäst tillsammans med elugnen, klotgrill med och utan lock placerade sig i mitten och gasolgrillen sist. Enligt testet ger klotgrill med lock ett lägre PAH-värde än en kolgrill utan lock.

Inte farliga värden

– Ingen av de testade metoderna ger höga halter, men att gasolgrillning ger högst PAH har vi även sett i andra studier. Det finns i dag inget samlat gränsvärde för PAH i livsmedel, däremot för Bensapyren som ingår i PAH. Gränsvärdet är fem mikrogram, vilket ingen av de analyserade kotletterna kommer upp i, säger Sören Wretling.

Innebär det att ingen av metoderna är farlig?

– Så är det, även om det självklart är bra att hålla så låg halt av PAH som möjligt.

Öppen eld farligast

– Det är viktigt att aldrig grilla över öppen eld. Så fort det slår upp öppna lågor sotar köttet och då bildas de här ämnena.

Vad är farligast?

– Farligast är att grilla korv över öppen eld. Det ger de högsta värdena. säger Sören Wretling.

Ökad risk för bröstcancer

Läs fler konsumentnyheter:

Läs tidigare artiklar om grillning:

Testfakta.se

ANNONS

Testa Lyko Lovables: Inspirationskit med handplockad skönhet i begränsad upplaga!

Extern länk från Lyko

Köp här!

Publisert:

Aftonbladet

/

Hälsa

/

Cancer

ÄMNEN I ARTIKELN

Cancer