”Antidepressiva skrivs ut slentrianmässigt”

Allt fler svenskar äter medicin mot ångest och depression. Många läkare och experter är kritiska mot att förskrivningen ökar – medan andra hyllar pillren som den smartaste medicinska uppfinningen.

”Studier visar att terapi har bättre effekt än medicin vid lindrig depression.”
”Många är så under isen att terpai och mindfulness inte räcker.”
Så säger experterna.
Läs hela vår artikelserie Lycka på recept?