Nytt insulin subventioneras för spruträdda

HÄLSA

Måste ha provat tablettbehandling först

Det inhalerbara insulin som kan förenkla vardagen för många diabetiker finns snart ute på den svenska marknaden. Läkemedlet är dyrt, men subventioneras för vissa patientgrupper.

Insulinet som kan andas in, Exubera, ingår i högkostnadsskyddet när det skrivs ut till vuxna patienter som inte har kunnat hålla sitt blodsocker på en godtagbar nivå med hjälp av de vanliga sprutorna, har Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) beslutat.

– Det är faktiskt förvånansvärt många diabetiker som är spruträdda. De drar sig enormt mycket för att påbörja sin insulinbehandling, säger professor Kerstin Brismar, överläkare vid Karolinska universitetssjukhusets Diabetescentrum.

Måste ha provat tabletter

För att den statliga rabatten ska gälla måste patienter med diabetes typ 2 först ha provat tablettbehandling med minst två blodsockersänkande läkemedel utan tillfredsställande effekt, medan patienter med diabetes typ 1 kan använda Exubera som tilläggsbehandling om fördelarna överväger de eventuella riskerna, enligt LFN:s beslut.

Exubera är ett korttidsverkande insulin som tas i samband med måltid. Det bör inte användas av rökare eller av personer med lungsjukdom, eftersom insulinet har visat sig ge kunna ge en något nedsatt lungfunktion. Ett litet frågetecken finns också inför det faktum att behandlingen ökar mängden antikroppar mot insulin jämfört med patienter som tar insulin via spruta.

Väldigt dyrt

– Det hade varit väldigt olyckligt om de hade blockerat effekten av insulinet, men det gör de inte, har det visat sig. Det här har man följt väldigt noga i vetenskapliga studier, säger Kerstin Bismar, som har varit med och utprovat Exubera för tillverkaren Pfizers räkning.

Exubera är dyrt. 90 doser av den mest koncentrerade varianten kostar drygt 800 kronor. Preparatet beräknas finnas tillgängligt för förskrivning i Sverige under våren 2007.

Sara Rosén/TT

ARTIKELN HANDLAR OM

Diabetes