Sju av tio svenskar har värk

HÄLSA

Ont i nacke och axlar vanligast

Nästan sju av tio svenskar uppger att de lider av smärta och värk. Både de fysiska och de psykiska besvären har ökat betydligt sedan början av 1980-talet, visar SCB:s undersökningar.

Foto: Gör ont Sju av tio kvinnor har värk och smärta i nacke och axlar, visar en ny undersökning.

Ändå bedömer tre fjärdedelar av befolkningen sitt allmänna hälsotillstånd som gott. På den punkten har det inte skett några förändringar de senaste 25 åren, konstaterar SCB som baserar sina slutsatser på de regelbundna levnadsvaneundersökningarna (ULF).

Ju äldre man är, desto fler tycker att de har en bättre hälsa jämfört med andra jämnåriga.

Ont i nacken

Störst är ohälsan bland kvinnorna. Sju av tio kvinnor uppger att de lider av värk och smärta i framförallt nacke, skuldror och axlar. Förändringarna är störst bland kvinnor i åldern 16–34 år.

Nästan sex av tio män har problem med värk i nacke, axlar, rygg, höfter eller ischias. Här är ökningen störst bland män i åldrarna 25–44 år. Medan problemen ökat successivt bland kvinnorna skedde de största ökningarna bland män under slutet av 1990-talet.

Under 1980-talet minskade den psykiska ohälsan i form av ängslan, oro eller ångest bland befolkningen, men bara för att ta fart igen i slutet av det årtiondet. I dag uppger en av fem kvinnor i åldern 16–84 år att de lider av ängslan, oro eller ångest. Det är sex procentenheter fler än 1988–1989.

Sömnbesvär

Det är betydligt fler än männen, där 13 procent uppger sådana besvär. Samtidigt uppger 29 procent av kvinnorna och 19 procent av männen att de lider av sömnbesvär.

Fler svenskar blir allergiska, visar undersökningarna. Bland män har allergierna ökat med 8 procentenheter, från 21 procent i slutet av 1980-talet till 29 procent 2004–2005. Allergierna ökar inte lika mycket bland kvinnorna, från 29 procent till 33 procent.

Allergier är vanligast bland unga vuxna. Vanligaste formen av allergi är hösnuva.

Svenskarnas hälsotillstånd

Fler hälsa-nyheter:

Christina Lucas/TT