Så blir du av med fläckar – och lukt

HÄLSA

Expert: Många lider fruktansvärt – i det tysta

Pinsamt blöta handslag – och fotspår på golvet?

Hör du till dem som lider av överdriven svettning – och som inte blir hjälpta av vanlig deodorant?

Omkring 90 000 svenskar kan vara drabbade.

Men det finns effektiv bot.

Foto: Carl Swartling, läkare och svettexpert

För de flesta räcker en vanlig deodorant.

Men sen finns det de som aldrig vågar slå ut med armarna i en vid gest. De som undviker att ta andra i hand. De vågar inte gå hem till folk för att fötterna lämnar spår på parketten.

Då har svettningen blivit ett hinder i vardagen, och det man lider av kallas hyperhidros – överdriven svettning. En färsk amerikansk undersökning, som omfattade 150 000 hushåll, visade att så många som en procent är drabbade. Men få pratar om det.

- De som kommer till oss lider fruktansvärt – i det tysta. Det här är det tysta handikappet. Ibland har ungdomar inte pratat med sina föräldrar. Det finns vuxna människor som inte berättat för sin partner, berättar Carl Swartling, överläkare vid svettmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Hur vet man om man har hyperhidros – eller om man bara är normalt svettig?

- De flesta svettas ju när de håller en föreläsning eller blir oroliga eller stressade. Men blöter man igenom en kavaj, eller om det droppar om händerna som om man inte torkat dem efter att man tvättat sig – då är det orimligt.

Hyperhidros visar sig ofta tidigt, i barndomen. Carl Swartling berättar om sexåringar vars kompisar säger att det är äckligt att hålla dem i handen. Eller skolbarn som knappt vågar lämna in matteprovet, eftersom det blivit blött och buckligt. I puberteten blir det extra besvärligt, för då kommer även armsvetten igång - men problemen fortsätter även i det vuxna livet.

- Många har valt bort vissa yrken – det har varit omöjligt för dem att göra något där man tar i folk. En del isolerar sig, blir passiva. Det är ett allvarligt socialt handikapp, säger Carl Swartling.

Många känner inte till att det idag finns effektiv hjälp att få. Carl Swartling rekommenderar alla som inte blir hjälpta av en vanlig deodorant att testa ett preparat med aluminiumklorid i första hand. Absolut Torr är det mest kända märket.

- Det är starkt, man måste ta på det på kvällen när man är helt torr. Annars kan saltet och svetten bilda saltsyra, och det kan ge sveda och eksem.

Hjälper inte det inom några veckor kan det vara dags att gå på nästa steg, behandling med botulinumtoxin. Det är väldigt effektivt för de flesta – även om det kan tyckas skrämmande.

- Egentligen kan man säga att det är världens giftigaste gift. Men det vi använder är miljarddels gram, säger Carl Swartling.

Giftet injiceras med tunna nålar i ett rutmönster över det område som svettningen kommer ifrån – och ett par dagar senare upphör svettningen, eller minskar rejält.

Det är dock inte självklart att en person med hyperhidros får den effektiva behandlingen med botulinumtoxin genom den offentliga vården.

- Det råder stora orättvisor. Vissa betalar bara ett par hundra för läkarbesöket, och får resten gratis. Andra måste bekosta delar eller hela behandlingen själva – det kan handla om tio eller tjugotusen kronor per år, säger Carl Swartling, och efterlyser lika vård för alla.

Vad beror orättvisorna på?

- Varje ny patient man tar emot måste man ju ta hand om även framöver, med en ny behandling var nionde månad. Det krävs mer resurser och god logistik för att undvika köer. Och så är det en svag patientgrupp. Det finns ingen patientförening, ingen som går ut i massmedia. Man skäms så fruktansvärt. Det är ett otroligt lidande.

Maria Wångersjö