Fukt i bostaden kan ge sömnproblem

HÄLSA

Fukt i bostaden kan ge sömnbesvär.

Det framgår av världens hittills största undersökning av sambandet mellan boendemiljö och sömnsvårigheter, skriver Upsala Nya Tidning.

Våra resultat talar för att åtgärder som förbättringar i byggnadssättet och ventilationen i bostäderna påtagligt skulle kunna minska förekomsten av sömnbesvär i samhället, säger docent Christer Janson vid Akademiska sjukhusets lung- och allergiklinik i Uppsala, till tidningen.

Han är en av de ansvariga för studien som omfattar drygt 16000 kvinnor och män i Danmark, Estland, Island, Norge och Sverige.

Dessa fick besvara en omfattande hälsoenkät med frågor om sin sömn. De fick också svara på om det fanns några tydliga tecken på fuktskador i bostaden. Nära 3000 av de tillfrågade uppgav att de hade åtminstone någon slags fuktskada i hemmet.

Av dem som svarat att de hade en fuktskada i hemmet uppgav nära 30 procent sömnsvårigheter, 6 procentenheter fler än bland dem utan fuktskador. Av dem som rapporterat fukt i golvet uppgav nära 40 procent att de hade sömnbesvär.

Det är oklart varför fukt i bostaden ökar risken för sömnbesvär.

- Att fuktskadat plast och trä avger ämnen som irriterar luftvägarna och stör sömnen är en tänkbar förklaring, men också påverkan av mögel och kvalster som trivs i fuktiga miljöer, säger Christer Janson.

Studien publiceras på fredagen i den vetenskapliga tidskriften Journal of Occupational and Environmental Medicine.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM

Sömn