Gud hör bön - nu är det bevisat

Nu kan du hjälpa dina vänner att bli friska.

Genom att be en bön.

- Andlig kraft har stor inverkan. I en förstudie blev 150 hjärtpatienters tillstånd mellan 50 och 100 procent bättre, säger hjärtspecialisten Mitch Krucoff.

Be en bön. Tro och andligt helande krafter kan hjälpa till att bota sjuka. Illustration: MONICA HELLSTRÖM

Att arbeta nära patienter på gränsen till hjärtinfarkt är inte lätt. Varje dag är patienterna nära döden.

- Särskilt för sådana patientgrupper tror jag på den moderna medicinen i kombination med böner och healing-terapier, säger doktor Mitch Krucoff, som är hjärtspecialist vid Durham Veteran"s Affairs Medical Center i North Carolina, USA.

- Själv ber jag alltid en bön innan jag opererar.

Mitch Krucoff har arbetat med allvarliga hjärtproblem i 20 år. Han känner väl till hur svåra de mänskliga förhållandena blir på sjukhus där allvarligt sjuka vårdas. Många behöver stöd och tröst för att orka kämpa.

Sedan tio år tillbaka arbetar doktor Krucoff med sjuksköterskan Suzanne Crater. Eftersom de bor i USA:s så kallade""Bibelbälte"", är det naturligt att patienterna och deras familjer tar upp existentiella frågor.

- Det är viktigt att patienterna och deras anhöriga känner sig väl omhändertagna vid en svår sjukdom, säger Mitch Krucoff.

Fantastiska resultat

- Vår forskning runt böner och andligt helande kraft började när jag insåg att patienterna faktiskt verkade bli stärkta av sin tro. År 1994 gjorde jag en resa till södra Indien. Där besökte vi ett högteknologiskt avancerat sjukhus som också är ett andligt hus, ett så kallat Ashram. Det var först när jag såg hur mycket den starka andliga kraften i varje vrå på detta sjukhus hade med deras fantastiska resultat att göra, som jag blev intresserad av att forska i ämnet, säger Krucoff.

På det indiska sjukhuset mötte han lika starka känslor som i USA.

- Den andliga kraften verkade helt och hållet ta bort rädsla och depression. Miljön var så innerlig att patienterna verkligen trodde att Gud skulle göra dem friska. Och friska blev de, säger Mitch Krucoff.

Krucoff och Crater har nu undersökt effekterna.

- Vi har funnit flera vetenskapliga modeller för att mäta våra resultat. Vi har statistik på hur mycket aspirin reducerar dödsfallen vid hjärtinfarkt plus resten av statistiken för läkemedel och terapier. Lägger man ihop effekten av de olika behandlingsmetoderna finns det en referensram att utgå ifrån, säger Mitch Krucoff.

Patienterna som deltog i undersökningen var alla i riskzonen för hjärtinfarkt.

- Av de 170 personer vi frågade om de ville delta i förstudierna, sa bara 20 att de inte ville låta någon be för dem. Tvärtom verkade vetskapen om undersökningen göra dem lugnare, säger Suzanne Crater.

Studier på 150 personer

Ännu så länge har Mitch Krucoff och Suzanne Crater bara gjort förstudier på 150 personer. Dessa har delats in i fyra grupper - en avlägsen bönegrupp som ber för patienterna i England, Nepal, Israel och Indien, en lokal bönegrupp i North Carolina, en grupp för stresshantering, handpåläggande healing, musikterapi och annan alternativ andlig terapi, en grupp som kombinerar böner och andlig terapi samt en grupp som inte får någon behandling alls.

- Resultaten är spännande, men vi kan inte dra några stora slutsatser än. I grupperna som fått spirituell terapi har vi sett 30 till 50 procents förbättring. När det gäller de som fick hjälp från böner såg var förbättringen 50 till 100 procent, säger Crater och Krucoff.

I dagarna inleder de den stora MANTRA-undersökningen som omfattar 1 500 personer. Resultatet blir klart tidigast om tre år.

- Vårt mål är att spirituella terapier och böner integreras i all utbildning av läkare och sjukvårdspersonal, säger Mitch Krucoff.

Omsorger kan göra dig frisk

Charlotte von Proschwitz