Dålig luft i skolor ger barn astma

HÄLSA

Olagligt höga halter av partiklar riskerar tusentals barns hälsa

Biltrafik utanför skolan ökar risken för astma hos barn, visar en stor amerikansk studie.

Runt många svenska skolor, framförallt i huvudstaden, är luften olagligt dålig – antalet partiklar i luften är högre än satta gränsvärden.

– Den har överskridits i ett antal år, säger Lars Burman på Miljöverket.

De höga halterna av luftpartiklar gör att barnen löper hög risk att drabbas av allvarliga sjukdomar.

Foto: Hornsgatan i Stockholm En av Sveriges mest förorenade platser. I anslutning ligger flera skolor, där barnen riskerar att drabbas av astma och allergi.

I Stockholms innerstad är luften fylld av partiklar just nu. De rivs upp av bilarnas dubbdäck och blandas med grus och sand som yr runt.

Värst är det kring de stora och mest trafikerade gatorna.

Många skolor ligger i anslutning till dessa gator – vilket gör att eleverna riskerar hälsoproblem.

Högre risk

En stor amerikansk studie, utförd av forskare på Keck School of Medicine of USC och publicerad i den vetenskapliga tidskriften Environmental Health Perspectives, visar att intensiv trafik runt en skola gör att 45 procent fler av eleverna drabbas av astma jämfört med en skola som slipper bilar runt husknuten.

– Barn tycks oftare bli astmatiker om de utsätts för föroreningar utanför hemmet, särskilt i miljöer där de spenderar en stor del av sin dag och är fysiskt aktiva, säger den professor Rob McConnell som lett studien i en intervju med Health.com.

Professor McConnell har även granskat en tidigare undersökning där man mätt luftkvaliteten på 13 olika orter och sedan följt nära 2 500 förskole- och skolbarn i dessa områden. Ingen av barnen hade astma från början, men vid en uppföljning efter tre år hade 120 av dem fått diagnosen. Merparten i områden med mycket trafik.

Förkortad livslängd

I Sverige överskrids gränsvärdena för partiklar i luften på flera ställen. Värst drabbat är områden i Stockholm som är hårt trafikerade. Där reagerar känsliga personer direkt.

– Individer kan vara olika känsliga, vi har astmatiker som ringer till oss för att få veta vilka gator de ska undvika under vissa perioder, säger Lars Burman som är handläggare på Miljöverket.

Enligt honom har gränsvärdena överskridits under flera år – vilket markant ökar risken för att exempelvis skolbarn i de drabbade områdena ska drabbas av astma eller allergi.

– 2005 skulle man ha klarat dygnsnormen, men den har överskridits i ett antal år. Visst har det blivit bättre men ännu har Stockholm inte klarat dygnsnormen.

– Bor du vid en hårt trafikerad gata hela ditt liv kan du förkorta din livslängd, säger Lars Burman.

Åtgärder ett måste

De höga halterna – och att de inte sänkts under flera år – har nu gett konsekvenser.

Innan sommaren kommer Sverige att ställas inför EU-domstolen eftersom EU-normen för partiklar i luften har överträtts.

– Det blir sannolikt en fällande dom med påpekanden om att göra nya åtgärder för att förbättre luftkvaliteten. Men skulle Sverige fällas i en senare domstol kan det bli ganska dyrt, säger Harald Perby kansliråd på Miljödepartementet.

Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att se över det åtgärdsprogram som finns för att förbättra luften i Stockholm och 1 juli 2012 ska de komma med nya åtgärder.

– Förslag på åtgärder kan vara att utöka dubbdäcksförbudet, säger Harald Perby.

Ingen svensk forskning har gjorts för att se hur mycket de höga halterna har påverkat skolbarn i de drabbade områdena.

Libertad Mancini

ARTIKELN HANDLAR OM

Allergi