Mjölk kan leda till benbrott och förkorta livet

avIda Gustafsson

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: Studie visar att mjölk kan öka risken för benbrott och dödlighet

Nej, mjölk ger inte starka ben.

Forskare i Uppsala har märkt att det snarare är tvärtom.

Kvinnor som dricker mycket mjölk har en ökad risk att dö.

För två år sedan slutade professor Karl Michaëlsson vid Uppsala Universitet att dricka mjölk.

Han slutade helt.

Nuförtiden dricker han i stället yoghurt och han menar att det finns belägg för att fler borde göra som han.

För han och hans forskargrupp vid Uppsala universitet har i British Medical Journal publicerat en studie där de har upptäckt att mjölk kan öka risken för dödlighet, rapporterar Upsala Nya Tidning och SVT.

Kvinnor dog tidigare

För över 20 år sedan, på 1980- och 1990-talen, ställde 61 000 kvinnor och 45 000 män från Uppsala upp i en hälsostudie. I enkäter fick de medelålders svarspersonerna fylla i hur mycket de åt och drack av en lista på livsmedel, bland annat mjölk.

Uppföljningstudien som nu har gjorts visar att drygt en fjärdedel av kvinnorna har avlidit och 17 000 haft någon form av fraktur. Efter elva år sedan den första utfrågningen hade 10 000 avlidit och 5000 haft någon form av fraktur.

Och när siffrorna jämfördes med personernas mjölkkonsumtion såg forskarna ett samband mellan ett högt intag av mjölk och högre risker. För varje glas mjölk en kvinna dricker ökade risken att förkorta livet med 15 procent.

– Kvinnor dog tidigare, och hade en förhöjd risk för fraktur, om de drack större mängder mjölk. Män hade också en ökad dödsrisk av mjölk, men hos dem såg vi inget samband när det gällde risken för benbrott, säger Karl Michaëlsson, professor vid Uppsala Universitet till SVT.

Mjölk skyddar inte

Kvinnorna i studien har följts upp under 20 år. Och risken för att drabbas av benbrott var större hos de som drack upp emot tre glas mjölk. Bland männen, som följts upp i 11 år, var benbrott lika vanligt hos hög- och lågkonsumenter av mjölk.

– Varken för kvinnor eller för män ger alltså våra resultat något som helst stöd för den utbredda uppfattningen att mjölk, tack vare sitt höga innehåll av D-vitamin och kalcium, stärker skelettet och skyddar mot frakturer, säger Karl Michaëlsson till UNT.

För männen var samma siffra tre procent, de olika skillnaderna beror på att kvinnornas kost har mätts mer noggrant än männens. För kvinnor som drack minst tre glas mjölk om dagen var det 60 procent större risk att drabbas av höftledsfraktur.

”Mjölkproducenter kommer i kläm”

Den vanligaste dödsorsaken bland personerna var hjärt- kärlsjukdomar och orsaken tros vara mjölksockret laktos som består av galaktos och glukos. Möss, råttor och bananflugor som injicerats samma mängd galaktos som motsvarar 1-2 glas mjölk åldrades i förtid på grund av inflammationer och oxidativ stress.

Forskarna har även tagit blodprov på männen och kvinnorna i studien, de som drack mycket mjölk hade förhöjda halter av ämnen som orsakar inflammationer och oxidativ stress.

Men hos personer som åt mycket ost och yoghurt hade inte förhöjda halter. Något som fått Karl Michaëlsson att själv ändra sina kostvanor.

– Men det tråkiga med att publicera en sådan här studie är ju att de som producerar mjölk kommer i kläm. Men jag tycker ändå det är viktigt att faktan kommer ut, säger han till SVT.

Studien finns att läsa i sin helhet här: http://www.bmj.com/content/349/bmj.g6015

Publicerad: