Allt fler drabbas av cancer

HÄLSA

50 000 cancerfall upptäcktes förra året

Färre obduktioner i Sverige gör att cancertumörer inte upptäcks – ändå hittades drygt 50 000 cancerfall 2004 enligt nya siffror från Socialstyrelsen.

Bättre diagnostik, riktade sökinsatser – och främst en åldrande befolkning – får cancerfallen att fortsätta öka.

– Ju längre man lever, och desto större den äldre delen av befolkningen blir, desto större är sannolikheten att drabbas av cancer, säger Lottie Barlow, ansvarig för Socialstyrelsens cancerregister, till TT.

Nu har cancerstatistiken för 2004 sammanställts. Den visar att cancersjukdomar hittades hos 50 384 personer i Sverige 2004, av dessa var 26 880 män och 23 504 kvinnor.

Bröst och prostata

Överlägset störst är de könsrelaterade cancerformerna. Prostatacancer hittades hos 9 982 män. Bröstcancer hittades hos 6 925 kvinnor och 41 män.

En lång mängd faktorer påverkar antalet hittade fall mellan åren. 48 676 cancerfall hittades i Sverige 2003.

Men först i långa tidsserier blir statistiken mer pålitlig. Mellan 1985 och 2004, och med hänsyn tagen för befolkningsökning, steg antalet årliga cancerfall för män med 1,5 procent och med 1,1 procent för kvinnor. Cirka hälften av ökningen beror på den höjda medelåldern i befolkningen, tror Socialstyrelsen.

Dessutom har läkarvetenskapen blivit bättre under perioden, inte minst vad gäller diagnostisering – vilket gör att färre cancerfall missas.

– Man har helt enkelt blivit skickligare i att ställa diagnoser, och hittat nya metoder för att göra det, säger Barlow.

Färre obduktioner

En annan orsak till att cancerfallen ökar är riktade, förebyggande insatser. Där har framför allt mammografi mot bröstcancer och så kallade PSA-test för att hitta prostatacancer inverkat på siffrorna.

– Framför allt hittar man sjukdomarna tidigare – och det gör ju också att prognoserna för de här individerna blir bättre, säger Barlow.

Men trender finns också som ger motsatt effekt. På 1970-talet obducerades cirka 50 procent av alla avlidna, mot dagens 13–14 procent, säger Barlow.

TT: Så egentligen dör vissa av cancer – men tumörerna hittas aldrig?

– Det finns ju stor sannolikhet för det, svarar Lottie Barlow.

Tomas Bengtsson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM

Cancer