Så lär du leva – uti hundrade år

Bara svara ja på 7 frågor

Skål för livet! Tommy Danielsson, Lennart Malmqvist och Ingvar Sternley är alla 76. Och njuter av livet. De lever hälsosamma liv och förvånas inte över att den nya studien visar att måttliga mängder alkohol bara är nyttigt. ” Det tror vi på”, säger Ingvar Sternley.
Skål för livet! Tommy Danielsson, Lennart Malmqvist och Ingvar Sternley är alla 76. Och njuter av livet. De lever hälsosamma liv och förvånas inte över att den nya studien visar att måttliga mängder alkohol bara är nyttigt. ” Det tror vi på”, säger Ingvar Sternley.

Skippa chorizo, bli svettig en gång i veckan – och ­spola inte kröken.

En ny svensk studie av­slöjar sju enkla saker som kan öka din chans att leva längre.

– Det ger en dramatisk ­effekt om man klumpar ihop faktorerna, säger forskaren Axel Carlsson.

Små förändringar i var­dagen kan räcka för att leva längre. Det visar en stor ny svensk studie tydligt.

Forskare på Karolinska ­institutet i Solna undersökte hjärtkärlhälsan och bad 1997 var tredje person i Stockholms län som fyllt 60 år att svara på frågor om sin livsstil. 78 procent svarade; runt 2 200 kvinnor och 2 000 män.

Efter elva år hade 427 personer dött. 240 män och 135 kvinnor ­hade drabbats av hjärtinfarkt, svår kärlkramp eller stroke på grund av blodpropp i hjärnan.

Färre ja-svarare döda

Bland dem som svarat ja på sju tydliga frågor om rökning, alkohol, kost och ­motion, hade färre dött ­eller blivit hjärtsjuka.

Fyra gånger fler män och tre gånger fler kvinnor hade dött bland dem som svarade nej.

– Det är en ganska liten ­effekt för varje enskild ­faktor, men en dramatisk ­effekt om man klumpar ihop faktorerna till en summa mellan ett och sju, säger medicine doktor Axel Carlsson, som arbetat med ­studien.

Han är nöjd över utformningen.

– Den är enkel och tydlig. Frågorna går fort att gå igenom och designen ger en bra bild av vilka faktorer man eventuellt bör förändra.

”Tydligt test”

Han berättar att studien är justerad för utbildningsnivå – och kroppsmasseindex, BMI.

– Det är så svårt att förändra. Jag ser det som ett stigma att banta. Man kan göra ­saker med sin livsstil ändå. De här faktorerna ger ­effekt för alla BMI-grupper.

Aftonbladet träffar Lennart Malmqvist, Ingvar Sternley och Tommy ­Danielsson, samtliga 76 år gamla på en restaurang i Stockholm där de avnjuter en sen öllunch.

Vännerna anser att de ­lever ­relativt hälsosamt. Och är inte förvånade över att det är onyttigt att vara helnykterist, som studien ­visar.

– Det tror vi på. Och det är gott också, säger Ingvar Sternley.

Studien publiceras inom kort i vetenskapliga tidsskriften International journal of cardiology.

Resultat antal ”ja”-svar:

0–2: Du lever ohälsosamt och riskerar att dö i förtid eller drabbas av svåra hjärt- och kärlsjukdomar.

3: Du är ”mittemellan”. Skyddseffekten är svår att uttala sig om.

4–5: Du är hälsosam. Risken att dö i förtid ‧under en elvaårsperiod är hälften jämfört med den ohälsosamma gruppen.

Risken för hjärt-kärlsjukdom är 1,6 gånger lägre om du är man och 1,8 gånger lägre om du är kvinna.

6–7: Du är väldigt hälsosam. Risken att dö i förtid är fyra gånger lägre för män och tre gånger lägre för kvinnor, jämfört med den ohälsosamma gruppen. Risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar var 2,6 gånger lägre för män respektive 2,4 för kvinnor.

Tre saker för hälsan

Frukt Fisk Lite alkohol

Publisert: