Så trummas sötsuget bort

Här är en hypnosövning som räddar dig om suget sätter in.

1. Tänk på något du har starkt sug efter. Gradera suget på en skala 1–10. 

2. Trumma med två fingrar 10 gånger under nyckelbenet. Tänk på ditt sug.

3.